Mesih’in Şeriyatı

İncil‘de İsa Mesih’in Buyrukları – Şeriyatı

1. En Büyük Emir

 1. Emirlerin en büyüğüne itaat et! İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.› İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Matta 22:37-40; Markos 12:28-31; Luka 10:25-28; Matta 19:19; Romalılar 12:9-10; 13:9; 1Korintliler 14:1; Gal 5:14; Efesliler 3:17; Yakup 1:12; 2:8
 2. Her şeyi kapsayan Altın Kurala göre hareket et: İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur. Matta 7:12; Luka 6:31
 3. Emirleri tut! İsa, ‹‹Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?›› dedi. ‹‹İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O’nun buyruklarını yerine getir.›› ‹‹Hangi buyrukları?›› diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin› ve ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› ››! Matta 19:17-19; Markos 10:17-19; Luka 18:18-20; Efesliler 5:17; Yakup 2:11
 4. Kendine ve başkalarına gerçeği, merhameti ve inancı teşvik et! Kutsal Yasa’nın daha önemli konularını -adaleti, merhameti, sadakati- ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Matta 23:23; 9:13; Luka 6:36; 10:37; 1Korintliler 5:8; 2Timoteos 2:24; 1Petrus 3:8; Efesliler 4:15
 5. Tüm Kutsal Kitap öğretilerinin amacı sevgi, iyi bir vicdan ve gerçek bir inançtır! Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. 1Timoteos 1:5

2. Kişisel İnanç

 

 1. Kutsalın kiliselere ne dediğini dinle! Vahiy 2:7: Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin. İbraniler 4:7; 12:25; Vahiy 2:11.17:26-29; 3:5-6.12-13.21-22
 2. Dikkatle dinle ve İsa’nın ne dediğini anlamaya çalış! Matta 11:15: Kulağı olan, işitsin! Matta 13:9.12.18.43; 15:10; 21:33; Markos 4:3.9.23-25; 7:14; Luka 8:8.18; 12:48; 14:35; 1Korintliler 14:20; İbraniler 2:1; Yakup 1:19; 2:5; 2Petrus 3:8; Vahiy 13:9-10
 3. İncil’i oku! Matta 21:42 i>: İsa onlara şunu sordu: ‹‹Kutsal Yazılar’da şu sözleri hiç okumadınız mı?; Markos 12:10; Koloseliler 4:15; 1Selanikliler 5:27; 1Timoteos 4:13; 1Petrus 2:2; Vahiy 1:3
 4. Dar kapıdan geç ve dar yoldan yürü! Matta 7:13-14: ‹‹Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır!; Luka 13:23-30
 5. Tövbe et ve iyi habere inan! Markos 1:15: ‹‹Zaman doldu›› diyordu, ‹‹Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!››; Matta 4:17; Elçilerin İşleri 2:38; 3:19.26; 17:30; 26:20; Romalılar 2:4; İbraniler 3:7; Yakup 1:22; 4:8-10; 1Yuhanna 1:9; 2:1; Vahiy 2:16; 3:18-19; 22:14
 6. Önce düşüncelerini içini temizle, sonra dışarısı otomatik olarak temizlenir! Matta 23:26: Ey kör Ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar. 1Korintliler 5:7; Yakup 4:8; 1Petrus 1:22; 1Yuhanna 3:3
 7. Yeniden doğmalısın! Yuhanna 3:7: Sana, ‹Yeniden doğmalısınız› dediğime şaşma.
 8. İsa’ya gel ve ondan iç! Yuhanna 7:37 i>: Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.!
 9. Kutsal Ruh’u iste! Luka 11:13 i>: Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?
 10. Kutsal Ruh’u al! Yuhanna 20:22: Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, ‹‹Kutsal Ruh’u alın!›› dedi. Romalılar 12:11
 11. Sana verilen sonsuz yaşam için sevin! Luka 10:20: Bununla birlikte, ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin! 2Korintliler 13:11; 1Yuhanna 2:25
 12. İsa’yı takip edebilmek için İsa’yı akrabalarından ve kendinden daha çok sev! Luka 14:26 i>: Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa, öğrencim olamaz.
 13. Hayatını her şeyden çok sevme, İsa’yı izle ve yalnız O’na hizmet et! Yuhanna 12:25-26 i>: Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Yuhanna 21:22; 1Korintliler 11:1; Efesliler 5:1; Filipililer3:17; İbraniler 6:12
 14. Kendini inkar et, resimde “kendinden nefret et” ve çarmıhını yükle! Matta 16:24: Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Matta 8:22; 10:37-39; Markos 8:34-35; Luka 9:59-60; 14:26-27; Yuhanna 12:25; 2Timoteos 2:11-12
 15. İsa’nın boyunduruğunu al ve ondan öğren! Matta 11:28-30: Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin.
 16. İsa’da kal! Yuhanna 15:4: Bende kalın, ben de sizde kalayım. 1Yuhanna 2:24-25; Vahiy 3:20
 17. Onun sevgisinde kal! Yuhanna 15:9: Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. 1Yuhanna 4:16; Judas 1:21
 18. İçinde tüm karanlığın yerini ışık alacak! Luka 11:36 i>: Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi, bedenin tümden aydınlık olur. Efesliler 5:8-9; 1Yuhanna 1:7
 19. Tanrı’ya ve İsa Mesih’e inan! Yuhanna 14:1: ‹Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da iman edin. Matta 23:23; Markos 11:20-24; Yuhanna 12:44.46; 14:10-12; 20:31; Elçilerin İşleri 20:21; Romalılar 10:9.11.13; 14:22-23; İbraniler 11:6f; 12:16; Yakup 2:1.19; 1Yuhanna 3:23; 5:10
 20. İsa’nın Baba’yı temsil ettiğine inan! Yuhanna 14:11: Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.
 21. Tanrı’nın Sözüyle yaşa! Matta 4:4 i>: İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar› diye yazılmıştır. Luka 4:4; Yuhanna 8:47; 10:27-28; 16:13-14; Romalılar 8:14
 22. Eski Ahit’te vahyedilen Tanrı yasasını onurlandır! Matta 5:17 i>: Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. 19:17; Luka 16:31
 23. İsa’nın emirlerini tut! Yuhanna 14:15.21 i>: ‹Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. … Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. İbraniler 8:10-11; Vahiy 13:12
 24. Yasa öğretmenlerinden ve Ferisilerden daha iyi bir doğruluk, yani İsa’nın sana verdiği doğruluktan elde et! Matta 5:20 i>: Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler’inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği’ne asla giremezsiniz! Yakup 2:1
 25. Tanrı’yı ​​ve krallığını bir numaranız yap! Matta 6:33: Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin…; Romalılar 12:11; İbraniler 1:9
 26. Cennetteki Baba’nın olduğu gibi mükemmel olma hedefini takip et! Matta 5:48: Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun. 2Korintliler 7:1; 1Timoteos 5:7; 2Petrus 3:14
 27. Bir işi başarıyla tamamladığında, kibirlenme, yalnızca Allah’ı yücelt ve sadece boş bir kul olduğunu anla! Luka 17:10: Siz de böylece, size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, ‹Biz değersiz kullarız; sadece yapmamız gerekeni yaptık› deyin. Efesliler 2:11; Gal 5:26
 28. Alçakgönüllülüğün ne olduğunu İsa’dan öğren. Kendini akıllı sanma! Matta 11:29: Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Luka 14:8-11; Elçilerin İşleri 10:26; Römer 12:3; 1Korintliler 3:18; 10:12; Gal 5:26; Efesliler 4:1; Koloseliler 3:12; Filipililer2:3-4; 1Timoteos 6:17-18; İbraniler 4:11; Yakup 1:9-10.21; 4:10; Yakup 3:13; 4:10; 1Petrus 3:8; 5:5:-7
 29. Son ol, ilk değil! Matta 19:30 i>: Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.
 30. En ufak şeyde bile güvenilir ol! Luka 16:10 i>: En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz.
 31. Tanrı’ya meydan okuma! Matta 4:7: İsa İblis’e şu karşılığı verdi: ‹Tanrın Rab’bi denemeyeceksin› diye de yazılmıştır.› Luka 4:12
 32. Yalnızca Allah’a kulluk ve ibadet et! Matta 4:10: İsa ona şöyle karşılık verdi: Çekil git, Şeytan! ‹Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin› diye yazılmıştır.› Matta 6:9; Luka 4:8; 10:28; Elçilerin İşleri 15:20; İbraniler 9:14; 1Yuhanna 5:21; Vahiy 14:7; 15:4; 19:10; 22:9
 33. Günah işlemeyi bırak! Yuhanna 8:11: … artık bundan sonra günah işleme! Romalılar 6:11-12; 12:2; 1Korintliler 15:34; 2Korintliler 7:1; Yakup 4:7; 1Petrus 5:9
 34. Şüphe etmeyi bırak, inan! Yuhanna 20:27: … İmansız olma, imanlı ol!…; Filipililer2:14; Yakup 1:6; Judas 1:22-23
 35. Manevi meyve getir! Matta 3:8: Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Matta 4:17-21; 12:33; 13:12.23; 25:29; Markos 4:20; Luka 8:15; 13:6-7; Yuhanna 15:2-5.8.16; Efesliler 4:1; Filipililer1:27-28; Koloseliler 1:10; 1Selanikliler 2:12
 36. İsa’nın dönüşü için her zaman hazır ve tetikte ol! Matta 24:42-51: Bunun için uyanık kalın … Bunun için siz de hazır olun! Markos 13:28-37; Luka 12:35-48; 21:29-36; 1Korintliler 10:13; 1Selanikliler 5:6.8; 2Timoteos 4:8; Yakup 5:7-8; 1Petrus 5:8; 2Petrus 3:12; Vahiy 3:2; 16:15
 37. Korkusuzca İsa’nın dönüşünü bekle ve sahte öğretmenlere diren! Matta 24:4-6.23-27: Sakın kimse sizi saptırmasın! … Sakın korkmayın! …  Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. … Eğer o zaman biri size, ‹İşte Mesih burada›, ya da ‹İşte şurada› derse, inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. … Bunun için size, ‹İşte Mesih çölde› derlerse gitmeyin. ‹Bakın, iç odalarda› derlerse inanmayın. Filipililer3:2-3; 2Selanikliler 2:2-3; 1Timoteos 4:16; İbraniler 13:9
 38. İsa’ya bir çocuk gibi güven! Matta 18:3-5 i>: Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliği’ne asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliği’nde en büyük odur.

3. Ruhsal Egzersizler

Gizli Dua

 1. Dua et ve ısrarcı ol! Matta 7:7: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Luka 11:9-13; Yuhanna 16:24.26; Romalılar 12:12; Koloseliler 4:2; Filipililer4:6; Koloseliler 4:2-4; Yakup 5:13; İbraniler 4:16; 10:19-23; 11:6; 1Petrus 4:7; Judas 1:20
 2. Gösteri namazı kılmayıp dua etme, gizlice Allah’a dua et! Matta 6:5-7: Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. İbraniler 10:22
 3. Tanrı’ya ruhta ve gerçekte tap! Yuhanna 4:24 i>: Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Judas 1:20
 4. Rab’bin Duası gibi gökteki Baba’ya dua et! Matta 6:9-15: Bunun için siz şöyle dua edin: ‹Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin›.
 5. Beklenti içinde imanla dua et! Matta 21:21-22 i>: İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız; şu dağa, ‹Kalk, denize atıl› derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.›› Matta 17:20; Yakup 1:6
 6. İsa Mesih’ın adına dua et! Yuhanna 14:13-14 i>: Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Yuhanna 15:7.16; 16:24
 7. Duanı uzun uzadıya çok tekrar etme! Matta 6:7-8: Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir.
 8. Günaha veya ayartmaya düşmemen için dua et. Şeytan’a diren! Matta 26:41:Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür. Luka 22:46; Yakup 1:2.12-15; 1Petrus 5:9; Vahiy 3:2

 

Gizli Oruç

 1. Oruçla övünme, onu gizlice Allah için yap! Matta 6:16-18: Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Matta 9:15; Markos 2:20; Luka 2:37; 5:35

 

Gizli Sadaka

 1. Sadaka ver! Sadece Tanrı’yı ​​memnun etmek için ver, insanları değil! Matta 6:2-4: Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Luka 6:38; 11:41; 1Korintliler 16:2; 2Korintliler 8:12; 9:6-7
 2. Her türlü açgözlülük, açgözlülük ve kıskançlıktan sakın! Allah katında zengin ol! Luka 12:16-21 i>: Ama Tanrı ona, ‹Ey akılsız!› dedi. ‹Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?› ‹‹Kendisi için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur.›› Efesliler 3:3; 1Timoteos 6:10; Yakup 5:1; 1Petrus 5:2
 3. Fakirleri sana davet et ve onlara hediyeler ver! Luka 14:12-14: Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana, doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. Gal 2:10

4. Cinsellik

 1. Zihninde cinsel arzuya diren! Matta 5:27-30: ‹Zina etmeyeceksin› dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Elçilerin İşleri 15:20.29; Romalılar 13:13; 1Korintliler 6:18; Gal 6:9; 1Selanikliler 4:2-5; 2Timoteos 2:22; 1Timoteos 6:9-11; Titus 2:6; 1Petr. 2:11; İbraniler 12:16
 2. Evliliğe saygı göster ve onu bozma! Eşinden boşanma! Matta 5:31-32 i>: Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin› denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. 19:6.9; Markos 10:9.11-12; Luka 16:18; Romalılar 13:9; 1Korintliler 6:10-11; 7:2-5.10-11; 1Timoteos 1:10; İbraniler 12:16; 13:4; Yakup 2:11
 3. Boşanmış biriyle evlenme! Matta 5:32 i>: Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Luka 16:18
 4. Bekar kalmak istiyorsan böyle yaşamalısın! Matta 19:12 i>: Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin! 1Korintliler 7:7-8.40
 5. Allah insanı kadın ve erkek olarak yaratmıştır ve ömür boyu sürecek bir evlilikte Allah’ın istediği cinselliği sadece onlar yaşar! Matta 19:5-6.9 i>: Yaradan başlangıçtan ‹İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı› ve şöyle dedi: ‹Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.› Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın … Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Markos 10:2-12; Luka 16:18; Yuhanna 4:17; Efesliler 5:3

5. Konuşmak

 1. Yalan söylemeyeceksin! Matta 19:18: Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin› ve ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› Markos 10:19; Luka 18:20; Romalılar 13:9; Koloseliler 3:9; Yakup 4:11
 2. İfadenizi desteklemek için yemin etme! Matta 5:34-37: Ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin! Luka 3:14; Yakup 2:11; 3:10; 5:12
 3. Gerçeğe bağlı kal, sözünüzü tut, abartma, basit evet ve hayır’a bağlı kal! Matta 5:37: ‹Evet›iniz evet, ‹hayır›ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır. Romalılar 13:12; 2Korintliler 13:8; Efesliler 4:15.25; Filipililer4:8; 1Timoteos 1:10; 2Timoteos 3:14; 2Selanikliler 2:10; 1Petrus 2:1.12; 3:16; Yakup 1:19; 3:14
 4. Daima sözlerine dikkat et ve iyi olanı söyle! Matta 12:34-37 i>: Sizi engerekler soyu! Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Efesliler 4:29.31; 1Petrus 1:15-16; 3:10; Yakup 1:19; 2:12
 5. Asla küfür yapma! Matta 12:31 i>: Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak; ama Ruh’a edilen küfür bağışlanmayacaktır. Efesliler 4:26; 5:3-4
 6. Körü körüne takip edilen insanlara „baba“ (İbrahim baba gibi), efendi veya „öğretmen“ deme. Sadece Tanrı gerçek babadır ve İsa Mesih gerçek öğretmen ve ustadır! Matta 23:8-10: Kimse sizi ‹Rabbî› diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye ‹Baba› demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da göksel Baba’dır. Kimse sizi ‹Önder› diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var, O da Mesih’tir. Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun.

6. Mülk – Dünyalık

 1. Çalmayacaksın! Matta 19:18: İsa şu karşılığı verdi: ‹Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin› ve ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› Markos 10:19; Luka 18:20; Romalılar 13:9; Efesliler 4:28; 1Selanikliler 4:11-12
 2. Işığın, iyiliklerin insanlara görünür olsun ki, Tanrı’yı ​​yüceltsinler! Matta 5:14.16: Dünyanın ışığı sizsiniz. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler! Luka 12:35; Gal 6:9-10; Efesliler 5:8-9; 1Petrus 2:12; 3:11; Vahiy 19:7
 3. Dileyene cömertçe ver, karşılığında da istemeyene! Matta 5:42: Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Luka 6:30.38
 4. Özellikle manevi yardımı ücretsiz yap! Matta 10:8: Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.
 5. Hazineleri topla, ancak yalnızca göksel olanları, dünyevi olanları değil! Matta 6:19-21: Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. İbraniler 13:5
 6. Zamanın zenginliğiyle dost ol ve sonsuza kadar iyi şeyler topla! Luka 16:9: Size şunu söyleyeyim, dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki, bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Romalılar 12:13; Gal 6:9-10; 1Timoteos 6:18-19; Titus 2:14
 7. Kalbinin malı varsa, elindekileri sat ve ihtiyacı olanlara ver! Matta 19:21: İsa ona, ‹‹Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle›› dedi. Luka 12:33; 18:18-23
 8. Hayatta kalman için endişelenme (yiyecek, içecek, giyecek)! Matta 6:25: Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‹Ne yiyip ne içeceğiz?› diye canınız için, ‹Ne giyeceğiz?› diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Yuhanna 6:27; 1Timoteos 6:8; 1Petrus 5:7
 9. Yarın için endişelenme! – Örnek olarak kuzgunları ve zambakları alın! Matta 6:34: O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Luka 12:24.27-28; 1Petrus 5:7
 10. Maaşınla ve sahip olduklarınla mutlu ol! Kimseye şantaj yapma ve şiddet kullanma! Luka 3:14, Yahya peygamber): O da, ‹‹Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın›› dedi, ‹‹Ücretinizle yetinin.›› 1Timoteos 6:8; 2Selanikliler 3:12
 11. Allah’ın yardımına ve şifasına şükret! Luka 17:16-19 i>: Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı’yı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsa’nın ayaklarına kapanıp O’na teşekkür etti. Bu adam Samiriyeli’ydi. 1Korintliler 10:10; Koloseliler 3:2.15; Efesliler 5:4.20; Koloseliler 2:7; 3:15.17; 1Selanikliler 5:18; İbraniler 12:28
 12. Yiyecekleri dini nedenlerle veya onu yiyenleri küçümseme! Markos 7:19 i>: Dıştan giren, insanın yüreğine değil, midesine gider, oradan da helaya atılır.›› İsa bu sözlerle, bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. Matta 15:17. Başkasının vicdanını incitmemeyi unutma: Romalılar 14:20. İlk kilise putlardan, zinadan, boğulanlardan ve kandan uzak durmaktı: Elçilerin İşleri 15:20.29; Romalılar 14:3.14; 1Korintliler 10:25.27

7. Hıristiyan Kardeşler ve Kilise

 1. Özellikle diğer Hıristiyanları sev! Yuhanna 13:34-35: Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Yuhanna 13:35; 15:7.9.12-13; Romalılar 12:9-10; 1Korintliler 16:14; 2Korintliler 2:4; Gal 5:13-14.22; 6:2; 6:9-10; Efesliler 4:32; 5:1; 5:2; Filipililer1:9; Koloseliler 3:14; 1Selanikliler 3:12; 4:10; 1Timoteos 6:11; Titus 2:4; İbraniler 10:24.34; 13:1; 1Petrus 1:22; 2:17; 3:8; 4:8; 2Petrus 1:7; 1Yuhanna 2:9; 3:11.23; 4:7.11.21; 2Yuhanna 1:6; Judas 1:21; Vahiy 2:4.19
 2. İmanlı kardeşlerine, özellikle de ihtiyacı olanlara rızık ver (yemek, ikram, giyecek, hastane ziyaretleri, hapishane ziyaretleri, teşvik…)! Matta 25:34-36 i>:  ‹‹O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‹Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin!› diyecek. ‹Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.› Romalılar 12:13; 2Timoteos 5:14; Titus 3:8.14; İbraniler 3:13.15; 4:1; 13:2; 1Petrus 4:9
 3. Önce Hıristiyan kardeşlerini sev, sonra sevgin da henüz Hıristiyan olmayanlara taşmasına izin ver! 2Petrus 1:6-7 i>: İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. Romalılar 13:8-10; Titus 2:2
 4. Rab’bin Sofrasında İsa’nın sevgisini başkalarıyla birlikte hatırla! Matta 26:26-28: ‹‹Alın, yiyin›› dedi, ‹‹Bu benim bedenimdir.›› … ‹‹Hepiniz bundan için›› dedi. ‹‹Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Markos 12:22-24; Luka 22:17-20; Yuhanna 6:53-57; 1Korintliler 11:23-26
 5. İmanlı kardeşlerine eleştirmeden önce, önce kendi kusurlarını kontrol et! Matta 7:3-5: … Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Luka 6:41-42; Romalılar 14:13
 6. Kendinin tutamayacağın standartlarla başkaları hakkında nihai (yargılayıcı) kararlar verme! Matta 7:1-2: Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. Luka 6:37 ↔ Ancak başkalarını, hayatlarını ve sözlerini incelemek ve yargılamak önemlidir: Matta 7:15-16; 1Korintliler 2:15; Koloseliler 2:16; 1Yuhanna 4:1
 7. Adil yargıla! Yuhanna 7:24: Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun. Romalılar 14:3; 1Selanikliler 5:21; Vahiy 18:20
 8. Özellikle iman kardeşlerine ihtiyaç duydukları şeyleri ruhen sağla! Yuhanna 21:15-17: ‹‹Kuzularımı otlat›› dedi. Matta 24:45-46; Elçilerin İşleri 20:28; Gal 6:2; 1Selanikliler 4:18; 5:11; İbraniler 4;1-2; 12:12.15; 1Petrus 5:2; Judas 1:20
 9. Anne babana iyi bak! Matta 15:4: ‹Annene babana saygı göstereceksin› Matta 19:19; Markos 10:19; Luka 18:20; 1Timoteos 5:4
 10. Bırak çocuklar İsa’ya gelsin! Matta 19:13-14: İsa, ‹‹Bırakın çocukları›› dedi. ‹‹Bana gelmelerine engel olmayın! Çünkü Göklerin Egemenliği böylelerinindir.›› Matta 18:1-6.10; Markos 10:13-16; Luka 18:15-17; 1Petrus 2:2-4
 11. Hristiyan kardeşini öldürme, öfkelenme, hakaret etme! Matta 5:21-22: Atalarımıza, ‹Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak› dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul’da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Efesliler 4:26.31; Koloseliler 3:8; Yakup 1:19-20
 12. Hristiyan kardeşlerini ‘moron’, ‘budala’ gibi kelimelerle kafaya atma! Matta 5:22: Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul’da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Efesliler 4:29; Yakup 4:11
 13. Dua etmeden önce anlaş! Yanlış yaptığın veya sana kızan biriyle sorunları hızla çöz! Matta 5:23-24: Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun. 1Yuhanna 2:9-11
 14. Daima affet, çabuk ve sabırlı ol! Matta 6:14-15 i>: Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.›› Matta 18:21-22; Markos 11:25-26; Luka 6:37; Luka 17:3-4; 2Korintliler 2:7-8; Efesliler 4:32; Koloseliler 3:13; 1Selanikliler 5:14; 2Timoteos 2:9.24; 2Selanikliler 3:13
 15. Hoş olmayan yerlerde bile hizmet ederek imanlı kardeşlerinin ayaklarını yıka! Yuhanna 13:14-15: Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Gal 5:13-14; Gal 6:1-2
 16. Diğer Hıristiyanlarla barış ve birliği koru! Markos 9:49-50: Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse, bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın! Matta 5:9; Romalılar 12:16; 14:19; 15:5; 1Korintliler 1:10; 2Korintliler 13:11; Efesliler 4:3.13; Filipililer2:2.14; 1Selanikliler 5:13; İbraniler 12:14; 1Petrus 3:8
 17. Henüz imanda ilerlememiş olan basit Hıristiyan kardeşlerini hor görme! Matta 18:10: Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının! Size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri, göklerdeki Babam’ın yüzünü her zaman görürler. Romalılar 14:1; 15:7; Efesliler 5:21
 18. Seni incittikleri zaman Hıristiyan kardeşlerinle yüzleş ve onlara şu şekilde uyar! Matta 18:15-18: Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse, durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse, onu putperest ya da vergi görevlisi say. ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Gal 6:1; Efesliler 5:11; 1Timoteos 5:20; Titus 1:13
 19. Kiliseyi disipline et ve kendilerine Hıristiyan diyen, ancak kötülük yapan ve onlara göz yumanlardan kendini ayır! Onlarla yemek bile yeme ve sahte öğretileri dağıtanı selamla! Matta 18:17: Onları da dinlemezse, durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse, onu putperest ya da vergi görevlisi say. Romalılar 16:17-18; 1Korintliler 5:1-2.5.7.9.11-13; 2Korintliler 6:17; 2Korintliler 6:14-15; Efesliler 5:7.11; 1Selanikliler 4:6; 2Selanikliler 3:6-11.14-15; 4:15; 1Timoteos 5:20; 1Yuhanna 5:16; 2Yuhanna 1:11; Vahiy 18:4
 20. Diğer Hıristiyanlar üzerinde güç arama ve kibirlenme, alçakgönüllü ol ve başkalarına hizmet et! Matta 23:8-12 i>: Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Matta 20:25-28; 18:4; Markos 10:42-45; Luka 22:25-27; Yuhanna 13:12-17; Romalılar 12:16; 1Timoteos 6:17; 1Petr, 5:5
 21. Diğer Hristiyan gruplarla savaşma! Markos 9:38-41: Yuhanna O’na, ‹‹Öğretmenim›› dedi, ‹‹Senin adınla cin kovan birini gördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık.›› ‹‹Ona engel olmayın!›› dedi İsa. ‹‹Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan, bizden yanadır. Luka 9:49-50 ↔ Matta 12:30; Luka 11:23

8. Misyon – Cağrı

 1. Komşunu sev! Matta 19:19: … Komşunu kendin gibi seveceksin. 2Petrus 1:7
 2. Aileni ve mal varlığını bırak, İsa’ya hizmet et! Matta 19:29 i>: Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Elçilerin İşleri 7:3.33.34
 3. Git ve Tanrı’nın bağında çalış! Matta 20:4.7: … Onlara, ‹Siz de bağa gidip çalışın. … ; Luka 19:14.17; 1Korintliler 15:58
 4. Ağınızı cesurca at ve İsa sana talimat verdiğinde imkansızı bekle! Yuhanna 21:6: İsa, ‹‹Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız›› dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki, artık ağı çekemez olmuşlardı.
 5. Manevi görevini otorite ile üstlen! Matta 10:1.8: İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. … Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Luka 10:8-9; Elçilerin İşleri 9:34.40; 1Petrus 5:2; Judas 1:4
 6. Tanrı’dan biçerdöver göndermesini iste! Matta 9:37-38: ‹‹Bu nedenle ürünün sahibi Rab’be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.›› Luka 10:2
 7. İsa ile topla! Matta 12:30 i>: Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Luka 11:23; Yuhanna 4:36; Filipililer1:27
 8. Tanrı’ya bekle ve Tanrı’nın gücünü al! Luka 24:49: Ben de Babam’ın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. Elçilerin İşleri 1:8; 1Korintliler 16:13; Efesliler 6:10; 2Timoteos 2:1; 1Petrus 3:11
 9. Tanrı’nın krallığının yakın olduğunu ilan et! Matta 10:7: Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliği’nin yaklaştığını duyurun. Luka 9:60; 10:9; Elçilerin İşleri 5:20; 1Korintliler 1:17 (Pavlus); 2Timoteos 4:2.5; 1Petrus 2:9
 10. Tövbeyi ve günahların bağışlanmasını İsa aracılığıyla vaaz et! Luka 24:47 i>: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak. Vahiy 2:5; 3:3
 11. İsa’nın sana gizlice gösterdiğini anlat ve yayınla! Matta 10:27: Size karanlıkta söylediklerimi, siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı, damlardan duyurun. Vahiy 1:11.19; 2:1.8.12.18; 3:1.7.14
 12. İnsanları kurtuluşu bulmaya ikna et! Matta 22:9: Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Luka 14:23; Elçilerin İşleri 2:40; Elçilerin İşleri 10:42; Elçilerin İşleri 26:28; 2Korintliler 5:11; Vahiy 22:17
 13. İsa’dan utanmayın, ona itiraf edin! Matta 10:32 i>: İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam’ın önünde açıkça kabul edeceğim. 1Petrus 3:15; 2Timoteos 1:8; İbraniler 10:39; 13:13; 1Petrus 4:16; 1Yuhanna 4:15; Vahiy 2:13.17
 14. Diğer Hıristiyanlarla bir takım olarak bütün milletlere git, öğrenciler yetiştir, öğrencileri vaftiz et ve öğrencilere İsa’nın emrettiği her şeye uymayı öğret. Matta 28:19-20: Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Markos 16:15; Elçilerin İşleri 2:38; 1Timoteos 6:14; 2Timoteos 3:14; Vahiy 22:7
 15. Tüm dünyaya git ve müjdeyi duyur! Matta 24:14 i>: Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Matta 28:19-20; Markos 13:10; 16:15; 1Petrus 3:15
 16. Tanrı’nın evini tüm uluslar için bir dua evi yap! Markos 11:17 i>: ‹Evime, bütün ulusların dua evi denecek› diye yazılmamış mı? Matta 21:13; Yuhanna 2:16; Matta 10:8; Koloseliler 4:18
 17. İsa’nın nihayetinde tüm misyonerleri/Hıristiyanları konukseverlikle karşıla! Yuhanna 13:20: Size doğrusunu söyleyeyim, benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Elçilerin İşleri 18:27; 20:21; Romalılar 12:13; 15:7; Koloseliler 4:10; 3Yuhanna 8
 18. Yabancılara Allah’ın lütfuyla selâm ver! Matta 10:12: Onun evine girerken, evdekilere esenlik dileyin. Filipililer4:5; Titus 3:1-2
 19. Yeni bir yerde müjdeye kimin layık olduğunu ve açık olduğunu öğren! Matta 10:12-13: Onun evine girerken, evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın; layık değillerse, size geri dönsün.
 20. Kaybolan kişiyi bul! Luka 15:4.8 i>: Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi?
 21. Hastaları iyileştir! Matta 10:8: Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Markos 6:13; LK 10:9; Yakup 5:14-15 ↔ Bu özellikle havariler için geçerliydi. Onlardan sonra, yalnızca birkaç Hıristiyanın sahip olduğu şifa, mucizevi güçler ve dillerin özel armağanı vardır: 1Korintliler 12:9.28-31; Yakup 5:14-15
 22. Ölüleri dirilt! Matta 10:8: Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.
 23. Cüzamlıları temizle! Matta Matta 10:8: Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.
 24. Şeytanları kov! Matta 10:8: Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Matta 12:29; Elçilerin İşleri 16:18
 25. Allah’ın dilediği yerde insanların günahlarını bağışla! Yuhanna 20:23: Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır. Matta 16:19

9. Düşmanlarla ve yanlış öğretilerle karşılaşmak

 1. Yılanlar kadar akıllı, güvercinler kadar kurnaz ol! Matta 10:16-18: İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Luka 10:3; 1Korintliler 14:20; Koloseliler 4:5-6
 2. Müjdeyi kesinlikle duymak istemeyenleri terk et! Matta 10:14-15: Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse o evden ya da kentten ayrılırken, ayaklarınızın tozunu silkin. Luka 9:5; 10:10-12; Markos 6:11
 3. Kutsal olanı koru ve senin için değerli olanla alay eden alaycılara verme! Matta 7:6: Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Matta 10:14; Markos 6:11; Luka 9:5; Efesliler 1:4; 4:24; 1Petrus 1:15-16; 3:15; 2Petrus 3:14; Vahiy 22:11
 4. Müjde muhalifleri olan körlerin kör liderlerini kendilerine bırak! Matta 15:14: Bırakın onları; onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse, ikisi de çukura düşer.
 5. Sahte peygamberlerden ve sahte öğretmenlerden sakın! Matta 7:15: Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır. Matta 24:4-5.11.24; Markos 13:5-6; Luka 21:8-9; 1Korintliler 6:9-10; 10:12; Efesliler 5:6; Filipililer3:2; Koloseliler 2:8; 2Selanikliler 2:3; 1Timoteos 1:4; 4:16; 6:20-21; 2Timoteos 1:13; Yakup 1:16; Titus 1:14; 1Petr, 5:8; 2Petr, 3:2.8.17; İbraniler 13:9; Yakup 5:19-20; 1Petrus 5:2; 2Petrus 3:2-3. 17; 1Yuhanna 3:7; 2Yuhanna 1:8-9; Vahiy 2:2.6.20-21; 3:11
 6. Diren ve İsa’ya ait olmayan öğretmenlerden ve uygulamalardan uzak dur! 2Selanikliler 3:6.14: Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen bütün kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih’in adıyla buyuruyoruz… Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin. Yaptıklarından utanması için onunla ilişkinizi kesin. 1Timoteos 1:3.20; 6:3-6; 2Timoteos 1:13-14; 2:14-16.19.21; Titus 1:11; 2:15; 3:10; Yakup 1:16; 1Yuhanna 4:1; 2Yuhanna 9-11; Vahiy 2:15;
 7. Baba’nın iradesine göre yaşamayan insanların mucizelerinden ve şifalarından etkilenme! Matta 7:21-23 i>: Bana, ‹Ya Rab, ya Rab!› diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, ‹Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?› O zaman ben de onlara açıkça, ‹Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!› diyeceğim.
 8. Dindar ve güçlü politikacıların ikiyüzlülüğünden sakın! Matta 16:6: Dikkatli olun, Ferisiler’in ve Sadukiler’in mayasından kaçının! Markos 8:15; Luka 12:1
 9. Düşmanlarını onlar için dua ederek, onları kutsayarak ve onlara iyilik ederek sev! Luka 6:28: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Matta 5:43-48; Romalılar 12:14.20
 10. İnsanlar size zarar verdiğinde karşılık vermeyin; intikam alma ama iyilik yap! Matta 5:38-42: Göze göz, dişe diş› dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Romalılar 12:17.19-21; Efesliler 1:10; 4:26; 1Selanikliler 5:15; 1Petrus 3:9
 11. Düşmanına, tehdit etmeden seni nerede incittiğini söyle! Yuhanna 18:23 i>:  İsa ona, ‹‹Eğer yanlış bir şey söyledimse, yanlışımı göster!›› diye yanıtladı. ‹‹Ama söylediklerim doğruysa, niçin bana vuruyorsun?›› Matta 18:15; 1Petrus 3:9
 12. Haksızlığa uğradığında gece gündüz Allah’tan yardım iste! Luka 18:7 i>: Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi?
 13. İsa uğruna zulüm gördüğünde sevin! Matta 5:11-12: Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Luka 6:22-23; Filipililer3:1; 4:4; 2Timoteos 3:12; 1Petrus 4:1
 14. İsa yüzünden mahkemedeyken ne söyleyeceğini düşünme! Matta 10:19-20:Sizleri mahkemeye verdiklerinde, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız’ın Ruhu olacak. Markos 13:9-11; Luka 12:11-12; 21:12-15; Filipililer4:6
 15. İnsanlardan değil, yalnız Allah’tan kork! Matta 10:28: Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı’dan korkun. Luka 12:5; Elçilerin İşleri 18:9; Elçilerin İşleri 23:11; İbraniler 12:28-29; 1Petrus 2:17; 3:14; Vahiy 14:7; 19:5
 16. Korkma, güven! Luka 12:32: Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü. Yuhanna 16:33; Filipililer4:6; İbraniler 3:6.14.18; Vahiy 1:17; 2:10
 17. Acı çekmekte sabırlı ol! Matta 10:22 i>: Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Matta 24:13; Markos 13:13; Luka 21:19; Elçilerin İşleri 27:24; Romalılar 12:12; 2Korintliler 1:6; 2Timoteos 1:8; 2:3; 4:5; 1Petrus 4:1.13.19; 5:7-9; İbraniler 10:34; 12:3.7; 13:13; Yakup 1:2; 5:7-11.13; 1Petrus 2:20; 4:1.12.16; 1Yuhanna 3:13.17; Vahiy 2:2.10; 3:11; 13:9-10
 18. Siyasi liderliğinize teslim ol, devlet yasalarına uy ve vergilerini öde! Matta 22:21: Öyleyse Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin›› dedi. Markos 12:14-17; Luka 20:21-25; Romalılar 13:1.6-7; 2Timoteos 4:2; 1Petrus 2:13.17; Yakup 1:4.
  Ama aynı zamanda haklarını da talep et.: Elçilerin İşleri 16:37; Yuhanna 18:23; Titus 3:1; 1Petrus 2:13-15.17

Önzöz

 

İsa Mesih’in emirlerini bilmek ve uygulamak ne kadar güzel. Çünkü İsa Mesih bize bu emirleriyle birlikte Tanrı’nın iradesini de gösteriyor. Cennetteki Baba bunu şu sözlerle doğrular: „Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, ‹‹Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!›› dedi.“ (Matta 17:5; Markos 9:7).

 

İsa Mesih, Büyük Emir’de bize tüm ulusları öğrenciler yapmamızı ve onlara emrettiği TÜM şeylere uymayı öğretmemizi emrettiği için, elbette önce bize ne emrettiğini bilmeliyiz, aksi takdirde onun emierlerini kendimiz tutamayıp başkaları da iletemeyiz. (Matta 28:20).

 

Ayrıca İsa, emirlerini tutanlara kendini özel bir şekilde göstermek istiyor: ‹Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz… Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yuhanna 14:15.21

 

İsa, onu ve sözlerini içimizde tutarsak, dualarımıza cevap vereceğine dair bize söz verecek kadar ileri gider: Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.. Yuhanna 15:7

 

İsa ile kendi ilişkimiz derinden O’nun emirlerine ve onlara karşı davranışlarımıza bağlıdır:

 

 

„Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.“ Yuhanna 14:21

Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yuhanna 14:15

Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O’nun buyrukları da ağır değildir.“ 1Yuhanna 5:3

„Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.“1Yuhanna 3:4

O halde, emirlerini bilmez ve yerine getirmezsek, O’nu nasıl sevebiliriz? İsa’nın emirlerini tutmak, onları tanımak ve sonra onları yapmakla başlar. İsa’nın bazı emirlerini duyduk ve anladık. Diğer emirler ise bize tuhaf ve rahatsız edici gelebilir. Belki de ilk başta onları sezgisel olarak reddetmek istiyoruz? Ama unutmayalım: İsa Mesih’in tüm emirleri, Tanrı’nın açık iradesidir! Sözü güvenilirdir ve biz ve çevremiz onu kabul etmesek de ya da artık kabul etmesek de varlığını sürdürür. Bu gerilim, bazı şeyleri görmezden geldiğimizi ve kendimizi tüm evrenin yaratıcısı, her şeyi bilen Tanrı’dan daha akıllı sandığımızı kabul etmeye sevk etmelidir. Bunu kabul ettiğimizde, Allah bizi Oğlu İsa Mesih’te kabul etmeye ve O’nunla yeniden yürümeye davet ediyor (Elçilerin İşleri 13:38-39; 1Yuhanna 1:9). O zaman şu söz gerçek bize ait: “Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.“ (Romalılar 8:1). Ancak tövbe etme fırsatını geri çevirdiğimizde hem kendimiz hem de başkaları için ciddi sonuçlar doğurur (Mısır’dan Çıkış 34:6-7). Sahte ışıkları takip ederiz ve başkaları için vasiyet ederiz. Tanrı sadece merhametli bir Tanrı değil, aynı zamanda adil ve kıskanç bir Tanrıdır (Mısır’dan Çıkış 34:14). Sadece O’na ibadet etmemizi ve O’na uymamızı istiyor. Niye ya? Çünkü gerçek ve gerçek budur. Başka bir şey dolandırıcılık ve kendini aldatma olur. Tanrı’nın bizden açık beklentileri vardır. Örneğin İsa, tövbe etmemiz ve ona inanmamız gerektiğini söylüyor (Markos 1:15)! Ona inananın sonsuz yaşamı vardır (Yuhanna 6:68)! Eğer itaat etmek istemiyorsan, hayatın yok (Yuhanna 3:36). İsa’nın emirlerine itaat edenler için büyük ödüller beklenebilir (Matta 25:21; 1Korintliler 3:14).

 

İsa Mesih’in emirleri kanunculuğa düşmekle ilgili değildir (2Korintliler 3:6). Yahudiler sadece Eski Ahit’teki 10 iyi emri değil, diğer tüm 613 emri de tutmaya çalıştılar. Daha doğrusu Musa’nın 5 kitabından 248 emir ve 365 yasak vardır. Ayrıca Yahudiler, Mişna veya Talmud‚da listelenen, Tanrı’nın iradesiyle hiçbir ilgisi olmayan birçok insan emri icat ettiler. Bu, örneğin, hiçbir Yahudi’nin et ve süt ürünlerini aynı anda yiyemeyeceğini içerir (genelleme Mısır’dan Çıkış 23:19; 34:26). Bu ek hükümlerle Yahudiler, Allah’ın emirlerini çiğnemelerini ve ardından tekrar sürgün edilmelerini (ilk kez MÖ 605’te) engellemeye çalıştılar. İsa Mesih, Talmud‚daki bu ek emirleri, Tanrı’nın emirlerini iptal eden tamamen insan emirleri olarak şiddetle reddeder (Matta 15:9; Markos 7:7). Bundan, Tanrı’nın emirlerine hiçbir şey eklememeyi ve hiçbir şey çıkarmamayı öğrenebiliriz (Yasa’nın Tekrarı 4:2; Vahiy 22:18). Hep bu tehlikedeyiz. Hristiyanlar harfi harfine itaatten muaf olsalar da, kanunsuz değillerdir, ancak Mesih’in kanunu (Gal 6:2) ve Kutsal Ruh (Romalılar 8:2) içlerindedir.

Öte yandan, cennete gitmek için emirleri tutmakla ilgili değildir. Bizden önceki nesiller denedi ve başarısız oldu (Galatyalılar 3:10-14). Önceki kötü yollarımızdan döneriz ve gerçekten hak ettiğimiz tek şeyin kınama olduğu konusunda Tanrı ile hemfikiriz. Ama İsa Mesih, günahlarımız için Tanrı’nın gazabını almak üzere çarmıhta bizim için öldü. Bizi Tanrı’nın yargısı korkusundan ve mektuba saf itaatten kurtarır (Galatyalılar 5:1-13). İsa Mesih’i Kurtarıcımız ve Rabbimiz olmaya ve bizi Kutsal Ruhu ile doldurmaya davet ediyoruz. Bizim için pek çok iyilik yapan, yapmış ve yapacak olan İsa Mesih’i seviyoruz! Tanrı insanları „iyi“ oldukları için kurtarmaz, kötü olsalar bile onları Kendi suretinde yapmak amacıyla kurtarır (Romalılar 5:8; 2Korintliler 3:18). 

Bugün, hayatımızı Tanrı’nın iradesine ve emirlerine uyarlamaktan çok, Tanrı’nın emirlerini ciddiye almama ve onları yaşam tarzımıza uyarlama tehlikesiyle karşı karşıyayız. Belki biri ya da diğeri şöyle düşünür: „Ne kadar az bilirsem, o kadar az cevap vermem gerekir“ (Luka 12:48). Ancak Tanrı, kendi isteğini tanımamızı ve kendimizin ve başkalarının yararına uygulamamızı istiyor. 

Dağdaki Vaazın sonunda İsa, tüm insanları yaşam biçimleriyle test edecek olan güçlü bir fırtınadan, ani bir selden söz eder. İsa’nın emirleriyle uyumlu insanların yaşam planları bu zorluğa karşı koyacaktır. Kanunsuz yaşayanlar ve İsa’nın emirlerini ciddiye almayanlar feci bir şekilde „çökecekler“ (Matta 7:24-29). Sonunda, İsa’nın açıkça uyardığı (Markos 9:47-48) cehenneme giderler (Matta 5:30). 

İnternette İsa’nın emirlerinin çeşitli listeleri var. Bazıları kendilerini müjdelerle, İsa Mesih’in gerçek konuşmasıyla ve O’nun doğrudan evrensel buyruklarıyla sınırlar. Diğerleri, Yeni Ahit’in tamamını kapsar ve ayrıca belirli zamanlarda belirli yerlerde belirli kişilere yönelik dolaylı komutları veya komutları listeler. Bazı emirler biraz farklı bir biçimde tekrarlanır. Burada kendimi ilk bölümde, Yeni Ahit’in geri kalanındaki tekrarlara atıfta bulunarak esas olarak İncillerle sınırlandırıyorum. İkinci bölümde Yeni Ahit’in geri kalanının emirlerini tamamlıyorum. Genellikle belirli insan grupları için yalnızca belirli zamanlar için geçerli olan komutları atlarım. Örneğin Markos 13:15: yaklaşan 7 yıllık sıkıntı dönemini ve Yahudilerin tapınakta yıkıcı iğrenç şeyin gördüklerinde hemen kaçmalarını konu alıyor. Dolaylı buyruğu İncil ayetinden sonra “i>” ile işaretlenmiştir. 

Listelenen 142 yapılması/yapılmaması gerekenler kategoriler halinde düzenlenmiştir. Bazı emirler aynı zamanda başka kategorilere de teklif verilebilir.