116

önemli talimat

Burada İsa Mesih’in dört özgeçmişde yer almayan 116 diğer Yeni Ahit talimatını bulacaksınız. İsa, göklerdeki Baba’nın yanına çıktıktan sonra Kutsal Ruh’un diğer noktaları açıklığa kavuşturacağını açıkça söylüyor: Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Yuhanna 16:12-13

Mesih’in Buyrukları
PDF
olarak indir!

 

116 önemli talimat

1

Kişisel İnanç

 1. Putlardan yaşayan Tanrı’ya dön! Elçilerin İşleri 14:15: Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı’ya dönmeye çağırıyoruz… 1Yuhanna 5:21
 2. Tanrı’ya dön ve iyi işler yap! Elçilerin İşleri 26:20: Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları, tövbe edip Tanrı’ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Titus 3:14; İbraniler 10:25; 12:1; 13:16
 3. Rab’de güçlü ve cesur ol! Efesliler 6:10: Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin. Elçilerin İşleri 8:22; 1Korintliler 16:13; Gal 5:1; Efesliler 3:13; 6:10; Filipililer1:14; Koloseliler 4:17; 2Timoteos 2:1; İbraniler 4:16; 12:12-13
 4. Işığın ve Mesih’in silahlarını giy! Romalılar 13:12-14: Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım. … Rab İsa Mesih’i kuşanın. 1Yuhanna 1:7
 5. Yaşamını ve bedenini kutsal bir kurban olarak Tanrı’ya ver! Romalılar 12:1: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. 1Petrus 2:5
 6. Kendi yaşam yapısında Mesih’te ne inşa ettiğini dikkatlice düşün! 1Korintliler 3:10-18: Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin … Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. …; 1Korintliler 3:10-12; Yakup 4:4; 1Yuhanna 2:15
 7. Mesih’teki özgürlüğü günah işlemek için kullanma! Gal 5:13: Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. 1Korintliler 8:9.13; Gal 5:16; 1Petrus 1:16; Yakup 2:12; Judas 1:23
 8. Her düşünceyi Mesih’in altında tutsak et! 2Korintliler 10:5 i>: Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz. İbraniler 12:9
 9. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’ya yaklaş! İbraniler 7:25 i>: u nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
 10. Kendini çok yüksekte düşünme ama çok düşük de düşünme! Yakup 1:9-10: Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek.
 11. Kibirlenme ve Yahudileri hor görme! Romalılar 11:20: Böbürlenme, kork! Romalılar 11:25; 12:3
 12. Tanrı’nın iyiliğini ve sertliğini, kurtuluşunu ve adil yargısını tanı! Romalılar 11:22: Onun için Tanrı’nın iyiliğini de sertliğini de gör. O, düşenlere karşı serttir; ama O’nun iyiliğine bağlı kalırsan, sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın! Vahiy 18:20
 13. Mesih’in esenliği yüreğinde hakem olsun! Koloseliler 3:15: Mesih’in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!
 14. İsa’nın lütfu ve bilgisiyle büyü! 2Petrus 3:18: Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta ilerleyin. 1Petrus 1:13; 2:2; 2Petrus 3:18
 15. Tanrı’nın kurtuluşuna güven! Elçilerin İşleri 2:21 i>: O zaman Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Elçilerin İşleri 10:43; Romalılar 3:22; 4:5
 16. Cennetteki geleceğinle sevin ve gurur du! Romalılar 5:2 i>: İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı’nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Romalılar 9:33; 12:12; 2Korintliler 13:11; 1Selanikliler 5:16
 17. Tanrı’nın bize verdiği şeyleri ve gizemleri bil! 1Korintliler 2:12 i>: Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık. Matta 13:11; Markos 4:11; Luka 8:10; Romalılar 16:25; Efesliler 1:9; Koloseliler 1:26-27; 2:2; 1Timoteos 3:9.16; Vahiy 10:7
 18. İsa Mesih’i her zaman gözle görülür bir şekilde bekle! 1Korintliler 1:8 i>: Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Luka 12:36; 21:28; Romalılar 8:25; Gal 5:5; Filipililer3:20; 2Timoteos 4:8; 1Selanikliler 4:16-17; Titus 2:13; İbraniler 9:28; Judas 1:21
 19. Tanrı’nın Sözünde olanı aşma! 1Korintliler 4:6 i>: Kardeşler, bizden örnek alarak, ‹‹Yazılmış olanın dışına çıkmayın›› sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollos’a uyguladım. Öyle ki, hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. 2Timoteos 2:7-8
 20. İsa’yı terk etme! Elçilerin İşleri 11:23 i>: … Herkesi, candan ve yürekten Rab’be bağlı kalmaya özendirdi… Elçilerin İşleri 14:22
 21. Senin hikmeti eksikse ondan iste! Yakup 1:5: İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir.
 22. Mesih’i sınama! 1Korintliler 10:9: Yine bazıları gibi Rab’bi denemeyelim. Böyle yapanları yılanlar öldürdü.
 23. İmana sımsıkı sar, tereddüt etme! İbraniler 10:23: Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. 2Timoteos 4:7; İbraniler 3:6; 4:14; 6:18; 10:23.35-36; 2Petrus 1:10; 1Yuhanna 5:13; Vahiy 2:25
 24. Kutsal Ruhu aracılığıyla Tanrı’nın isteğine göre yaşa! Gal 5:16.25: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz … Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim. Titus 2:12; İbraniler 10:7; Yakup 4:15; Vahiy 22:11
 25. Kutsal Ruh’u üzme! Efesliler 4:30: Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz. 1Selanikliler 5:19; Vahiy 22:17
 26. Eski Âdem’i çıkar ve yenisini giy, İsa! Efesliler 4:22-24 i>: Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. Romalılar 13:14; Gal 3:28; Efesliler 3:17; 4:17.22-24; Koloseliler 3:9-10.12; 1Petrus 2:11
 27. Artık günah içinde yaşama, ona hükmet! Romalılar 5:17 i>: Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı’nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Romalılar 6:2.4.6.11-14; 8:13
 28. Kötü arzularını uyandırmak için hiçbir şey yapma! Romalılar 13:14: Rab İsa Mesih’i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. 1Petrus 1:14
 29. Kararlı ve gayretli ol! 1Korintliler 15:58: Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rab’bin işinde her zaman gayretli olun. Gal 5:1; Filipililer4:2; Koloseliler 1:23; 2:6-7; 2Selanikliler 2:15
 30. Kötülükten nefret et! Romalılar 12:9: Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın.
 31. Aşırı yeme-içme, yatak meseleleri, seks alemleri, tartışmalar, patronluk gibi günahlarla hiçbir ilgin olma! Romalılar 13:13: Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Doğal cinselliği terk edip eşcinsel sevgisi ve benzeri şeyler yapan müşrik, büyücü, zinacı, zinacı, pis işler yapan necis, katil, yalancı, hile, dedikodu, insan tacirliği, çocuk istismarı, açgözlülük, kıskançlık yapmayın, putperest, kötü, iftiracı, iftiracı, iftiracı, ahlaksız, aptal dedikodu, uygunsuz şakalar, izinsiz giren, hırsız, adam kaçıran, açgözlü, hırslı, kendini öven, kötülük icat eden, anne ve baba itaatsiz, sevgisiz, kavgacı, meydan okuyan, merhametsiz, köle tacir, sarhoşluğu ve deliliği seven, ayyaş, nefret eden, homurdanan, tanrıya meydan okuyan, kibirli, kıskanç, bencil arzuların peşinden giden, günahlari işleme. Bk.: Romalılar 1:27-32; 1Korintliler 6:9-10; 10:6-10; Gal 5:19-21; Efesliler 4:17-19; 5:5; Koloseliler 3:5-9; 1Timoteos 1:10; 2Timoteos 3:23; Yakup 1:21; 1Petrus 2:1; 4:15; Vahiy 9:21; 16:9; 20:8; 22:15
 32. Etrafındaki dünya gibi yaşama, bırak Tanrı seni sürekli yenile ve bir şeylerin Tanrı’nın iradesine uygun olup olmadığını sürekli kontrol et! Romalılar 12:2: Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Efesliler 4:10.17; 5:10; Filipililer3:15; 1Selanikliler 5:21; 1Yuhanna 4:1
 33. Kendini günahtan ayır! 2Korintliler 6:17; 7:1: Bu nedenle, ‹‹İmansızların arasından çıkıp ayrılın›› diyor Rab. ‹‹Murdara dokunmayın, Ben de sizi kabul edeceğim. … Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. Filipililer2:12; 1Selanikliler 3:13; 4:3-4; 1Petrus 1:17
 34. İzinli olsan bile hiçbir şeyin seni kontrol etmesine izin verme! 1Korintliler 6:12 i>: ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım.
 35. İnançına göre hareket et! Romalılar 14:5: Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Romalılar 14:20; 1Korintliler 8:7.10.12.29; 2Korintliler 2:16; 1Timoteos 1:5.19; 3:9; 1Petrus 3:16
 36. Dedikodu yapma ve yalan söyleme! 1Petrus 3:10: Yaşamdan zevk almak, İyi günler görmek isteyen, Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
 37. Tanrı’yla öv ve insanlarla gurur duyma! Kor 1:29-31: Öyle ki, Tanrı’nın önünde hiç kimse övünemesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi, ‹‹Övünen, Rab’le övünsün.›› 2Korintliler 10:17
 38. İsa ve havarilerinin örneğini örnek al! 1Korintliler 4:16: İsa ve havarilerinin örneğini örnek alın! 1Korintliler 11:1; Gal 4:12; Efesliler 5:1; Filipililer2:5; 3:17; 4:9; 1Selanikliler 1:6; İbraniler 6:12; 12:2; 13:7; 1Petrus 2:21; 5:3
 39. Günahın üstesinden gelmek için Ruh’ta yürü! Gal 5:16: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.
 40. Şeytanlara bulaşma! 1Korintliler 10:14.20: Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının … Cinlerle paydaş olmanızı istemem. 1Yuhanna 5:21
 41. Her şeyde Tanrı’yı ​​memnun etmeye çalış! 2Korintliler 5:9 i>: Bunun için, ister bedende yaşayalım ister bedenden uzak olalım, amacımız Rab’bi hoşnut etmektir.
 42. Artık kendin için değil, İsa Mesih için yaşa! 2Korintliler 5:15 i>: Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.
 43. İnsanlar seni düzelttiğinde kabul et! 2Korintliler 13:11: Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. 1Selanikliler 5:11; 1Selanikliler 5:14; Titus 2:15; İbraniler 13:22
 44. Allah’ın lütfu sana yeter! 2Korintliler 12:9: Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.
 45. İşbirliği eksikliğinden dolayı veya muhalefet ile Kutsal Ruh’u üzme! Efesliler 4:30: İşbirliği veya muhalefet eksikliğinden dolayı Kutsal Ruh’u üzmeyin!
 46. Dikkatli ol, uyanık kal! Efesliler 5:14: Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor: ‹‹Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak.›› 1Selanikliler 5:6.8
 47. Akıllı ol! Efesliler 5:15.17: Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın … Bunun için akılsız olmayın, Rab’bin isteğinin ne olduğunu anlayın. İbraniler 13:21
 48. Alkolle sarhoş olma, ilahilerle ruhla dol! Efesliler 5:18-19:  Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la dolun: Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun.
 49. Anne veya baba olarak çocukların için hazineler topla! 2Korintliler 12:14: … Çocukların anne babaları için değil, anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir.
 50. Çocukken anne babana itaat et! Efesliler 6:1: Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. Koloseliler 3:20
 51. Bir baba olarak çocuklarını kışkırtma! Efesliler 6:4: Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Koloseliler 3:21; 1Timoteos 2:8
 52. Kızgın olabilirsin ama günah işlemeden! Efesliler 4:26-27: Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblis’e de fırsat vermeyin. Efesliler 4:31; Yakup 1:19
 53. Toplumda bir köle olarak efendine kolayca itaat et ve tersine bir efendi olarak kölelerine adil davran! Koloseliler 3:22-4:1: Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın … Ey efendiler, gökte sizin de bir Efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın. Efesliler 6:5-9; Koloseliler 3:22-25; 1Timoteos 6:1-2; Titus 2:9; Filipililer1:10.17; 1Petrus 1:18
 54. Köle olarak, özgür olma fırsatını yakala! 1Korintliler 7:21: Köleyken mi çağrıldın, üzülme. Ama özgür olabilirsen, fırsatı kaçırma!

 

2

Zulüm

 1. Aldanmaya izin verme! 1Yuhanna 3:7: Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. 1Korintliler 15:33; Efesliler 5:6
 2. İsa Mesih imanlı olarak birçok sıkıntıdan geçerek cennetin krallığına gir! Elçilerin İşleri 14:22 i>: … Tanrı’nın Egemenliği’ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir. Matta 10:22; 24:9-10; Markos 21:17; Luka 6:22; Yuhanna 15:18.25; 17:14; Romalılar 12:12; 2Korintliler 1:5-7; Filipililer1:29; Filipililer3:10; Koloseliler 1:24; 2Timoteos 2:3, 1Petrus 2:19; 3:14.17; 4:13.19; 5:9; Vahiy 2:10
 3. Bir Hıristiyan olarak sıkıntılar yaşıyorsun, ama bunlarla sevinmelisin! Romalılar 5:3 i>: Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini, Tanrı’nın beğenisi de umudu yaratır. Matta 5:11-12; Filipililer2:18; 1Petrus 4:12-13

 

3

Cinsellik – Evlilik

 1. Özellikle cinsel günahlardan kaç! 1Korintliler 6:18: Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır; ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler. 2Timoteos 2:22
 2. Vücudunla Tanrı’yı ​​onurlandır!Kor 6:20: Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin.
 3. Bir koca olarak, karınla cinsel birliktelik geliştir ve karı olarak da kocanla bunu geliştir!Kor 7:3.5: Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin … Geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki, kendinizi denetleyemediğiniz için Şeytan sizi ayartmasın.
 4. Bir eş olarak kocanıza boyun eğ! Efesliler 5:22.24: Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. … Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Koloseliler 3:18; Efesliler 5:21-33; Titus 2:5; 1Petrus 3:1-6; 5:5
 5. Bir eş olarak kendini dış dekorasyonlarla değil, içsel değerlerle ilgi çekici hale getir! 1Timoteos 2:9-10: Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla, Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde, iyi işlerle süslenmelerini isterim.
 6. Bir koca olarak karını içtenlikle sev! Efesliler 5:25.28.33:  Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. … Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. … Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin. Efesliler 5:25.28.33; Koloseliler 3:19; 1Petrus 3:7
 7. Mümin bir eş olarak, iman etmeyen kocanı, istemedikçe boşama! 1Korintliler 7:12-13: Geri kalanlara Rab değil, ben söylüyorum: Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, onu boşamasın. Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, kadın onu boşamasın.
 8. Eşinden boşanma, boşanacaksan bekar kal ya da barış! 1Korintliler 7:10-12: Evlilereyse şunu buyuruyorum, daha doğrusu Rab buyuruyor: Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa evlenmesin, ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın.Kor 7:15.27
 9. İmanlı eşin de kesinlikle Hristiyan olmalı! 1Korintliler 7:39: Kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür; yeter ki, o kişi Rab’be ait biri olsun.

 

4

Maddi

 1. Almak yerine ver! Elçilerin İşleri 20:35: Yaptığım her işte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa’nın, ‹Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur› diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Matta 20:28; Markos 10:45
 2. Parandan gönüllü olarak mutlu bir şekilde ver! 1Korintliler 16:2: Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki, yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın. 2Korintliler 8:11.14.24; 9:7; Gal 2:20; İbraniler 7:5; 13:5
 3. Başka kimsesi olmayan yaşlı dul kadınlara yardım et! 1Timoteos 5:3: Gerçekten kimsesiz dul kadınlara saygı göster. 1Timoteos 5:11.14

 

5

Hıristiyan kardeşler ve kilise

 1. Vaftiz ol! Elçilerin İşleri 2:38 i>: Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.
  Ruh’u almak burada vaftizle ilişkilendirilir, ancak İncil’in diğer bölümlerinde değil. Lütfen yanlış anlama. Elçilerin İşleri 22:16
 2. Hıristiyan kardeşlerinizi selamla (kutsal bir öpücükle)! Romalılar 16:16: Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. 1Korintliler 16:20; 2Korintliler 13:12; Filipililer4:21; 1Selanikliler 5:26; İbraniler 13:24; 1Petrus 5:14
 3. Diğer Hıristiyan kardeşler için dua et! İbraniler 13:18: Bizim için dua edin. Vicdanımızı temiz tuttuğumuza, her bakımdan olumlu bir yaşam sürmek istediğimize eminiz. Romalılar 15:30; 1Selanikliler 5:17-18.25-26; 1Timoteos 2:1-2.8; 1Yuhanna 5:16
 4. Diğer müjdeciler ve Hıristiyanlar için dua et! 2Korintliler 1:11 i>: Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı; daha da kurtaracaktır. Umudumuzu O’na bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe, bizi yine kurtaracaktır… 2Korintliler 13:7; Efesliler 6:18-20; 2Selanikliler 3:1-2; İbraniler 13:18
 5. Hristiyan kardeşlerinin zayıflıklarına katlan! Romalılar 15:1-2: İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin.
 6. İbadet toplantılarını terk etme! İbraniler 10:24-25: Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim.
 7. Özellikle cemaatten önce kendini incele! 1Korintliler 11:28: Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kâseden içsin. 2Korintliler 13:5; Gal 6:4; Efesliler 5:10; Filipililer1:10; 1Yuhanna 4:1
 8. Günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbirinizin iyileşmesi için dua edin! Yakup 5:16: Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.
 9. Bir İsa Mesih imanlısının yanlış adımlarını düzeltmeye çalış! Gal 6:1-2: Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesih’in Yasası’nı yerine getirirsiniz. Efesliler 4:2; 2Timoteos 2:25; Titus 2:15; 3:2; Yakup 1:21
 10. Birbirinize manevi ilahiler ve mezmurlar söyleyin! Efesliler 5:19-20: Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla Baba Tanrı’ya şükredin. Koloseliler 3:16; İbraniler 13:15; Yakup 5:13
 11. Haftadaki dinlenme gününü sen seç ve başkalarını farklı şekilde yaparlarsa yargılama! Romalılar 14:5-7: Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Belli bir günü kutlayan, Rab için kutlar. Her şeyi yiyen, Tanrı’ya şükrederek Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Tanrı’ya şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Matta 12:8; Markos 2:28; Luka 6:5; Koloseliler 2:14-17
 12. Kiliseyi oluşturan ruhi armağanları gayretle ara ve kullan! 1Korintliler 14:12: Bu nedenle, siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre, inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlar bakımından zenginleşmeye bakın. 1Korintliler 12:31; 14:1; 2Korintliler 8:7; 1Timoteos 4:14
 13. Tanrı’nın armağanlarını kullandığından emin ol! Romalılar 12:6-8: Tanrı’nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin. Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın. 2Timoteos 1:6
 14. Çalışkan ve gayretli bir şekilde aktif ol! Romalılar 12:11: Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab’be kulluk edin. Gal 4:18; Efesliler 4:28; İbraniler 6:11-12; 2Petrus 1:5
 15. Manevi öğretmenlerine maddi olarak destekle! 1Korintliler 9:9-12: Aranıza ruhsal tohumlar ektiysek, sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu? 1Korintliler 9:14; Gal 6:6; Filipililer4:14-15; 1Selanikliler 5:12-13; 1Timoteos 5:17
 16. Sana manevi olarak yardım edenleri ödüllendir! Romalılar 15:27: Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçlular. Uluslar, onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçlular. 1Timoteos 5:17
 17. Bir kilise sorumlusu olarak kriterleri karşıla ve bir deneme süresi kabul et! 1Timoteos 3:1-10: Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa, iyi bir görev arzu etmiş olur… Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalı. Yoksa gurura kapılıp İblis’in uğradığı yargıya uğrayabilir. 1Timoteos 5:22
 18. Büyüklere veya liderlere yönelik suçlamaları ancak en az 2 veya 3 tanık öne sürüyorsa kabul et! 1Timoteos 5:19: İki ya da üç tanık olmadıkça, bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme.
 19. Manevi liderlerine itaat et! İbraniler 13:17: Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil -bunun size yararı olmaz- sevinçle yapsınlar. Yakup 5:9
 20. Diğer Hıristiyanlara teslim ol! Eph 5:21: Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Efesliler 5:21
 21. Yeni veya zayıf inançlı sorumluluk pozisyonları alma! Romalılar 14:1: İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin, ama tartışmalı konulara girmeyin.
 22. Öncelikli olarak sana hizmet edeni arama, başkalarına hizmet edeni ara! 1Korintliler 10:24: Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. 1Petrus 4:11
 23. Dini masalları reddet! 1Timoteos 4:7: Kutsallıktan yoksun kocakarı masallarını reddet. Kendini Tanrı yolunda eğit. Titus 1:13-14; 3:9-11
 24. Genç yaşının cesaretini kırmasına izin verme! 1Timoteos 4:12: Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlılara örnek ol.
 25. Yaşlıları nazikçe, küçükleri kardeş, kız kardeş olarak cinsel özdenetimle eleştir! 1Timoteos 5:1-2: Yaşlı adama çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kızkardeşinmiş gibi yol göster.
 26. Başkalarına öğretmeye sadık olan yetenekli Hıristiyanları teşvik et! 2Timoteos 2:2: Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. 2Timoteos 2:24; İbraniler 5:14; Yakup 3:1
 27. Kilisede farklı dillerde konuşuyorsan, onları tercüme etmek için dua et yoksa kullanma! 1Korintliler 14:13.28: Bunun için, bilmediği dili konuşan, kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin. … Çeviri yapacak biri yoksa, bilmediği dilde konuşan, toplulukta sessiz kalsın, içinden Tanrı’yla konuşsun. 1Korintliler 14:39-40
 28. Hizmette sadece 2-3 kişi dil ve peygamber konuşsun! 1Korintliler 14:27.29: Eğer bilinmeyen dillerle konuşulacaksa, iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun, biri de söylenenleri çevirsin … İki ya da üç peygamber konuşsun, öbürleri söylenenleri iyice düşünüp tartsın.
 29. Kadın olarak ibadette sus! 1Korintliler 14:34-35: Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa’nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. Efesliler 5:21-33; 1Timoteos 2:11
 30. Bir kadın olarak dua ederken başını ört (uzun saç zaten başını örter), bir erkek olarak değil! 1Korintliler 11:4-15:  Başına bir şey takıp dua ya da peygamberlik eden her erkek, başını küçük düşürür. Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür. Böylesinin, başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur … Doğanın kendisi bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, kadının uzun saçlı olmasının ise kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir.
 31. Diğer Hıristiyanların acı bir kökle değil, lütuf ile dolmasına dikkat et! İbraniler 12:15: Dikkat edin, kimse Tanrı’nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.

 

6

Misyon

 1. Zamanı ve fırsatı yakala! Efesliler 5:16: Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Gal 6:10; Koloseliler 4:5; 2Timoteos 4:2
 2. İsa’yı tüm muhalefete rağmen çarmıha gerilmiş ve günahların bağışlanması için dirilmiş olarak vaaz et! 1Korintliler 1:23 i>: Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Luka 24:7.46-47; Elçilerin İşleri 2:36; 4:10; 1Korintliler 2:2; 2Korintliler 13:4; Gal 3:1; 6:14
 3. Tanrı’nın zırhını giy! Gerçek, doğruluk, müjdecilik, inanç, kurtuluş güvencesi, Tanrı’nın sözü, dua! Efesliler 6:10-20: Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin. İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın… Romalılar 13:12; 2Korintliler 6:7; 10:4; Efesliler 4:15; 5:9; 6:11; Koloseliler 3:1-2.5-8; 1Selanikliler 5:8; 1Timoteos 6:12; 1Petrus 1:13; Yakup 4:7
 4. Önemli adımlar için de Tanrı’nın somut görev talimatlarını bekle! Elçilerin İşleri 8:29: Ruh Filipus’a, ‹‹Git›› dedi, ‹‹Şu arabaya yetiş.›› Elçilerin İşleri 9:6.11.15; Elçilerin İşleri 10:4-5.13.20; Elçilerin İşleri 13:2.43; Elçilerin İşleri 16:6.8-9; Elçilerin İşleri 22:10.18.21
 5. İnancı savun! Elçilerin İşleri 9:22 i>: Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa’nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam’da yaşayan Yahudiler’i şaşkına çeviriyordu. Filipililer2:16
 6. Tanrı için çalışanlara saygı göster! Elçilerin İşleri 20:31: Bunun için uyanık durun. Üç yıl boyunca, aralıksız, gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Filipililer2:29
 7. Her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yap ve kimseyi deneme! 1Korintliler 10:31-32: … Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın. Yahudiler’in, Grekler’in ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın.
 8. Müjde yayanlarının cesaretini kırma veya onları küçümseme! 1Korintliler 16:10-11: Timoteos yanınıza gelirse, bir şeyden korkmamasına dikkat edin. Çünkü o da benim gibi Rab’bin işini yapıyor. Kimse onu hor görmesin. Yanıma gelmesi için onu esenlikle uğurlayın. Kardeşlerle birlikte onun da gelmesini bekliyorum. 1Korintliler 16:16.18
 9. Şehirdeki her kilisede sorumlu ihtiyarlar ata! Titus 1:5: Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit’te bıraktım.
 10. Tanrı’nın Sözünü kullanıma sunmak için acele et! Timoteos 4:13.21: Troas’ta Karp’ın yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle yazı derilerini gelirken beraberinde getir … Kış bastırmadan gelmeye gayret et.

 

7

Düşmanlarla ve yanlış öğretilerle karşılaşmak

 1. İmanı yanlış öğretilere karşı savun! Elçilerin İşleri 15:19: Bu nedenle, kanımca öteki uluslardan Tanrı’ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Titus 2:1; 1Yuhanna 2:24-27
 2. Sünnetsizsen dini nedenlerle sünnetli olma! 1Korintliler 7:18.20: Biri sünnetliyken mi çağrıldı, sünnetsiz olmasın. Bir başkası sünnetsizken mi çağrıldı, sünnet olmasın … Herkes ne durumda çağrıldıysa, o durumda kalsın. Gal 5:2-3; 1Korintliler 7:19
 3. Günahı ortaya çıkar! Efesliler 5:11: Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın.
 4. İyilik yap, kötülük yapma! Romalılar 16:19: Sözdinlerliğinizi herkes duydu, bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Matta 12:35; Luka 6:45; Romalılar 12:9.21; 2Korintliler 13:7; Gal 4:18; Gal 6:9; Efesliler 2:10 1Selanikliler 5:15.22; 2Selanikliler 3:13; Titus 2:14; 3:8; İbraniler 5:14; 1Petrus 3:9-11; Yakup 1:22; 2:20; 1Petrus 2:12; 4:19; 3Yuhanna 11
 5. Aldatmak isteyen sözde Hıristiyanlardan yüz çevir! Romalılar 16:17-18: Kardeşler, size yalvarırım, aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin, onlardan sakının. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih’e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini kulağı okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar. 2Timoteos 3:5
 6. Hristiyanlar arasında iyi hüküm verebilen bilge Hristiyanlar ara. Diğer Hristiyanlarla bir anlaşmazlığınız varsa eyalet mahkemesine gitme! 1Korintliler 6:5-7 i>: Sizi utandırmak için söylüyorum bunu. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge biri yok mu aranızda? Kardeş kardeşe karşı dava açıyor, üstelik imansızlar önünde! Aslında birbirinizden davacı olmanız bile sizin için düpedüz yenilgidir. Haksızlığa uğrasanız daha iyi olmaz mı? Dolandırılsanız daha iyi olmaz mı?