İsa Mesih’e göre

Haram ve Helal

Neye izin verildiğini, neyin yasak olduğunu veya neyin mekruh olduğunu merak ediyorsunuz?
Bunun arkasında Allah’ı hoşnut etme arzunuz mu var?
Başarılı bir yaşam sürmek ister misiniz?
Yoksa son yargıda aklanmış mı olmak istiyorsunuz? O zaman doğru yoldasın. Helal olsun!

Tanrı’nın isteğini yapmak istiyor musun? O halde sonuna kadar oku!

 

Farklı et türleri yemek

Örneğin, at, eşek, sincap, kirpi, kurbağa, deniz ürünleri veya domuz eti yemek caiz midir, diye merak ediyorsunuz.

 • İsa Mesih bir Yahudi olarak asla domuz eti yemedi, ancak tüm yiyeceklerin temiz olduğunu ilan etti: Dıştan giren, insanın yüreğine değil, midesine gider, oradan da helaya atılır.›› İsa bu sözlerle, bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti: ‹‹İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Markos 7:19-22; Matta 15:17. Kişi herhangi bir şey yemekle Tanrı’nın önünde murdar olmaz.

Köpek sütü içen kuzu eti yenir mi?

 • İsa Mesih tüm yiyecekleri temiz ilan eder: Dıştan giren, insanın yüreğine değil, midesine gider, oradan da helaya atılır.›› İsa bu sözlerle, bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. Markos 7:19; Matta 15:17. Kişi herhangi bir şey yemekle Tanrı’nın önünde murdar olmaz.

Alkollü İçecekler

Alkolsüz bira içebilir misin?

 • Elbette! Tüm yiyecek ve içeceklere Tanrı izin verir: Dıştan giren, insanın yüreğine değil, midesine gider, oradan da helaya atılır.›› İsa bu sözlerle, bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. Markos 7:19

Sarhoş olmayacak kadar az içebilir misin?

 • Alkol yasak değildir! İsrail’deki her bayram alkolle kutlanırdı. İsrail’de şarap yetiştirilirdi. İsa bir düğünde suyu şaraba dönüştürdü, ilk mucizesi: İsa yine, suyu şaraba çevirdiği Celile’nin Kana Köyü’ne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefarnahum’da hastaydı. Yuhanna 4:46; 2:1-11
 • Sarhoş olunacak kadar alkol yanlıştır. Tanrı her zaman kendimize hakim olmamızı ister: Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la dolun: Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla Baba Tanrı’ya şükredin;Efesliler 5:18-20; 1. Timoteos 3:3.8; Titus 1:7
 • Ancak, daha önce bağımlısı olan hiç kimse tekrar bağımlı olmamak için alkol tüketmemelidir: ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Korintliler 6:12

Alkol her muzda veya diğer meyvelerde doğal olarak bulunur mu? Peki meyve yemeyelim mi?

 • Tanrı alkolün doğal olarak oluşması için yarattığı için bu dünyada %100 alkolsüz olamayız. Alkol, tıpta veya gıda muhafazasında önemli bir araç olan bakterilerin yayılmasını sınırlar. Alman Spor Beslenme Enstitüsü (Deutsche Institut für Sporternährung), tahıl (bira üretimi), mısır, arpa ve patates dahil olmak üzere her fermantasyonda alkolün üretildiğini yazıyor. Patates için örn. nişasta dekstroza ve ardından maya mantarları yoluyla etil alkole dönüştürülür. Ancak insan vücudu da alkol üretir ve kanda yaklaşık binde 0:03 oranında bulunur (80 kg’lık bir kişi için, yani 1:68 gram saf alkol!). Yani her insan hiç alkol kullanmasa bile „sürekli alkolün etkisi altındadır“ ve bu nedenle sıfır alkol şartını hiçbir şekilde yerine getiremez.
 • 1 kg taze muz, 10 gün sonra yaklaşık 6 gr alkol içerir! 20 olgun muz araba kullanamayacak duruma gelmek için yeterlidir!!! Her meyve ve ayrıca meyve suları, litre başına 10 grama kadar üzüm suyu ile alkol içerir!

Yani Alkol satan mağazalardan alışveriş yapmanıza izin var mı?

 • Alkol İsa Mesih tarafından yasaklanmadığına göre, bu elbette mümkündür.

Alkollü otellerde kalma izniniz var mı?

 • Alkol İsa Mesih tarafından yasaklanmadığına göre, bu elbette mümkündür.

Sigara içmek

İsa Mesih pipo içmek veya sigara içmek hakkında ne diyor?

 • Sigara bağımlılık yaptığı için, bunlara izin vermeyiz:‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Korintliler 6:12
 • Sigara içmeyenler dumandan rahatsız olurlar ve fiziksel olarak zarar görürler: İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› Matta 22:39
 • Sigara içmek çok pahalıdır ve bağımlılık, aksi takdirde hayatta iyi amaçlar için kullanılabilecek çok fazla parayı boşa harcar.
 • Sigaranın sağlığımıza zarar verdiği kanıtlanmıştır ve vücudumuza zarar vermemeliyiz.
 • „Çağdaş insan sigara içmez“ hikmetli bir slogandır.

Esrar içmeye ne dersin?

 • Aynı şey esrar içmek için de geçerlidir. Sigara içmek bağımlılık yaptığından, buna izin vermeyiz: ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Korintliler 6:12
 • Sigara içmeyenler, Tanrı’yı ​​hoşnut etmeyen dumandan rahatsız olurlar ve fiziksel olarak zarar görürler: İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› Matta 22:39
 • Sigara içmek çok pahalıdır ve bağımlılık, aksi takdirde hayatta iyi amaçlar için kullanılabilecek çok fazla parayı boşa harcar.
 • Sigaranın sağlığımıza zarar verdiği kanıtlanmıştır ve vücudumuza zarar vermemeliyiz.
 • „Çağdaş insan sigara içmez“ hikmetli bir slogandır.

Dilek Ağacı üzerine dilekler asmak

 • Tüm yanlış umutlardan diri Tanrı’ya dönün! …Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı’ya dönmeye çağırıyoruz.…; Elçilerin İşleri 14:15; 1.Yuhanna 5:21
 • Şeytanlarla uğraşmayın! Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının. … Putperestler kurbanlarını Tanrı’ya değil, cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem. Korintliler 10:14.20; 1. Yuhanna 5:21
 • Tanrı, insanlara veya azizlere değil, YALNIZCA O’nu yardıma çağırmamızı ister: Sıkıntılı gününde seslen bana, Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. Mezmurlar 50:15
 • Yalnızca Tanrı’ya dua edin ve sebat edin: İsteyin, arayın, kapıyı çalın! Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Matta 7:7; Luka 11:9-13; Yuhanna 16:24.26; Romalılar 12:12; Koloseliler 4:2; Filipililer 4:6; Koloseliler 4:2-4; Yakup 5:13; İbraniler 4:16; 10:19-23; 11:6; 1. Petrus 4:7; Judas 1:20
 • İsa Mesih’in adında dile! Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Yuhanna 14:13-14; Yuhanna 15:7.16; 16:24

Ağız soygunu örneğin komşunun ağaçlarından izinsiz yemek yemek

 • İsa, aç olduklarında bile izinsiz olarak tarladan yemeye izin vermektedir. İsa Mesih’in öğrencileri, aç oldukları için tarladaki tahılları yediler. Yahudilerin kendi insan yapımı emirlerine göre hasat etmelerine izin verilmediği bir Şabat Günü bunu yapmalarına rağmen İsa onları savunuyor: O sıralarda, bir Şabat Günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar.Bunu gören Ferisiler İsa’ya, ‹‹Bak, öğrencilerin Şabat Günü yasak olanı yapıyor›› dediler. İsa onlara, ‹‹Davut’la yanındakiler acıkınca Davut’un ne yaptığını okumadınız mı?›› diye sordu. Matta 12:1-3. Tabii ki, geceleri üzüm bağları veya meyve bahçeleri toplamak veya ormandan odun çalmak yasak.
 • Her halükarda, kimseyi rencide etmemek için ilgili ülkenin gerekliliklerine uymalıyız: Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at. Tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç, dört dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver. Matta 17:27 ve
 • Bunun için, yalnız Tanrı’nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekir. Romalılar 13:5

İnternet korsanlığı

 • Yaptığımız hiçbir şey gizli kalmaz: Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok; bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Luka 8:17 und
 • Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Luka 12:2
 • İnternette bile hırsızlık hırsızlıktır ve Tanrı’nın gözünde kötüdür. Kişi doğrudan fark etse de etmese de başkalarının malları çalınır. Kişi bundan zarar görür ve Allah bunu cezalandırır: Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. Matta 15:19

Rüşvet

 • Eski Ahit’te rüşvet vermek veya almak zaten yanlış bir uygulamadır: Parasını faize vermez, Suçsuza karşı rüşvet almaz. Böyle yaşayan asla sarsılmayacak. Mezmurlar 15:5

Evde resimler ve heykeller asmak

 • Tanrı insanı kendi suretinde yarattı: Tanrı, ‹‹İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım›› dedi, ‹‹Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.›› Yaratılış 1:26
 • Resim ve heykeller koyabiliriz, ancak bizi ele geçirirlerse veya arkalarında şeytani güçler varsa, bunları çıkartmamız gerekiyor: ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Korintliler 6:12.
 • İnsanlar, dini işlevi olan resimler veya heykeller yapmamalıdır: Put yapmayacaksınız. Oyma put ya da taş sütun dikmeyeceksiniz. Tapmak için ülkenize putları simgeleyen oyma taşlar koymayacaksınız. Çünkü Tanrınız RAB benim. Levililer 26:1
 • Eski Ahit’teki 10 Emir’de birinci ve ikinci emir şöyledir: ‹‹Benden başka tanrın olmayacak. ‹‹Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.Mısır’dan Çıkış 20:3-6
 • Ancak para hırsı, mülk veya güç hırsı, bencillik gibi başka şeyler de putperestliğe yol açabilir: ‹‹Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.›› Matta 6:24

Bankadan Faiz ve Karlar

 • İsa Mesih faiz hakkında doğrudan bir şey söylemedi. Faiz yasak değildir. Ama O, gelip geçen bu dünyada açgözlülük ve mal ve para takıntısına karşı bizi uyarır. Fakirlere yardım etmemizi ve her şeyde Tanrı’nın krallığını aramamızı tavsiye ediyor. Para hedef olmamalı: ‹‹Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Matta 6:19-20; Luka 12:21
 • Ancak çalışma ve çalışkanlık emredilmiştir: Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar…. Yuhanna 4:36

Temizlik / Abdest

 • Önce kendimizi temizlemeden Tanrı’ya dua edebiliriz. Allah bizi zaten her zaman ve her yerde bilir ve başımıza gelenleri bilir. Ancak iç temizlik gereklidir. İsa Mesih, çağdaşlarını, Tanrı için önemli olan kalp saflığı yerine dışsal ritüel saflığa çok fazla değer vermekle eleştirir: Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör Ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar. Matta 23:25-26
 • İsa Mesih’e bağlı olduğumuzda, O’nun önünde sayılan temizliğimizi bizzat Tanrı üstlenir: Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Yuhanna 15:2 ve
 • Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Titus 2:14
 • Gerçek abdest, arınma, İsa Mesih’in çarmıhta kurban edilmesiyle ve bizim için döktüğü kanıyla gerçekleşir: Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. Yuhanna 1:7

Eksik dua / namazı kaçırmak

 • İsa Mesih, ne sıklıkta dua etmemiz gerektiğini veya hangi fiziksel duruşta olmamız gerektiğini belirtmez. Bizi Tanrı’yı ​​​​memnun edecek şekilde dua etmeye davet ediyor! Çok tekrarlı değil: Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. Matta 6:7-8
 • Gösteri dualar yapma: ‹Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Matta 6:5-7; İbraniler 10:22
 • Allah bir baba gibi güven: Betet ihr nun so: Bunun için siz şöyle dua edin: ‹Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin› Matta 6:9-13; Luka 11:2-4

Zekat vermemek

 • İsa Mesih, kârımızın veya mal varlığımızın yalnızca bir kısmını bağışlamamızı emretmez. Tüm hayatımızın Tanrı’ya ait olduğunu ve her zaman her şeyle O’nun emrinde olmamız gerektiğini söylüyor! Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Yuhanna 12:25-26; 21:22; 1. Korintliler 11:1; Efesliler 5:1; Filipililer 3:17; İbraniler 6:12
 • İsa Mesih bile çok malı olan birine şöyle der: İsa ona, ‹‹Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle›› dedi. Matta 19:21
 • İsa Mesih’i takip ediyorsak, bu başkalarına hizmet etmek ve yardım etmek demektir! Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun. Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.›› Matta 20:26-28
 • Biz hiçbir şeyi devretmezsek ve tüm dünya kazanırsa bile kaybeden biz oluruz! İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Matta 16:26
 • Mutlu bir şekilde bağış yapmak için parandan toplamak için gönüllü ol! Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki, yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın. Korintliler 16:2; 2. Korintililer 8:11.14.24; 9:7; Galatyalılar 2:20; İbraniler 7:5; 13:5
 • Hazineleri topla, ancak yalnızca göksel olanları, dünyevi olanları değil! ‹Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Matta 6:19-21
 • Bağış yapsak bile, bunu aşk için yapmalıyız! Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. Korintliler 13:3

Oruç tutmamak

 • İsa Mesih ne zaman istersek oruç tutabileceğimizi ama oruç tutmak zorunda olmadığımızı söylüyor! Bu arada Yahya’nın öğrencileri gelip İsa’ya, ‹‹Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?›› diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: ‹‹Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Matta 9:14-16
 • Oruçla övünme, onu gizlice Allah için yap! ‹‹Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.›› Matta 6:16-18; Matta 9:15; Markos 2:20; Luka 2:37; 5:35

Çalmak

 • İsa Mesih hırsızlık yapmanızı yasaklıyor! İsa, ‹‹Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?›› dedi. ‹‹İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O’nun buyruklarını yerine getir.›› ‹‹Hangi buyrukları?›› diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin› ve ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› ›› Matta 19,17-19; Markos 10:17-19; Luka 18:18-20; Efesliler 5:17; Yakup 2:11

Hacca gitmemek

 • Samiriyeli bir kadın, İsa Mesih’e Tanrı’ya tapınmak için nereye gideceğini sorar. Bunun üzerine diyor: Kadın, ‹‹Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin›› dedi. ‹‹Atalarımız bu dağda tapındılar, ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim’de olduğunu söylüyorsunuz.›› İsa ona şöyle dedi: ‹‹Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba’ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim’de tapınacaksınız! Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler’dendir. Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.›› Yuhanna 4:19-24. Bununla İsa Mesih, artık bir hac olmadığını, ancak Kutsal Ruh’ta ve gerçekte yapılırsa, kişinin Tanrı’ya her zaman ve her yerde ibadet edebileceğini beyan eder.

Kumar

 • İsa Mesih kumar hakkında hiçbir şey söylemez, ancak şöyle der: ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Korintliler 6:12. Kumar bağımlılık yapıyorsa yasaktır.

Gurur / Kibir

 • İsa Mesih, birçok mucize gerçekleştirmesine rağmen, Tanrı ile olan ilişkisinde her zaman alçakgönüllülük göstermiştir. Alçakgönüllülüğün ne olduğunu ondan öğrenmelisin! Kendini akıllı sanma! Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Matta 11:29; Luka 14:8-11; Elçilerin İşleri 10:26; Römer 12:3; 1. Korintliler 3:18; 10:12; Galatyalılar 5:26; Efesliler 4:1; Koloseliler 3:12; Filipililer 2:3-4; 1. Timoteos 6:17-18; İbraniler 4:11; Yakup 1:9-10.21; 4:10; Yakup 3:13; 4:10; 1. Petrus 3:8; 5:5,-7
 • Diğer insanlar üzerinde güç arama ve kibirli olma, alçakgönüllü ol ve başkalarına hizmet et! ‹‹Kimse sizi ‹Rabbî› diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye ‹Baba› demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da göksel Baba’dır. Kimse sizi ‹Önder› diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var, O da Mesih’tir. Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Matta 23:8-12; Matta 20:25-28; 18,4; Markos 10:42-45; Luka 22:25-27; Yuhanna 13:12-17; Romalılar 12:16; 1. Timoteos 6:17; 1. Petrus 5:5

Saygısız ebeveynler

 • Çocuklar ebeveynlerine itaat etmelidir! Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab’bi hoşnut eder. Koloseliler 3:20; Efesliler 6:1; 1. Timoteos 5:4; 2. Timoteos 3:2
 • Ancak İsa Mesih’e inanmak, ana babaya itaat etmekten daha ağırdır. Bölünme olabilir ama iman namına gereklidir! Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. ‹İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak.› Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Matta 10:35-38

Nankörlük

 • İsa Mesih şükran yaşadı! ondan öğrenmeliyiz: Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra, beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti; sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi, onlar da halka dağıttılar. Matta 14:19; Markos 14:23; Yuhanna 11:41; Efesliler 5:20; Koloseliler 7:17; 4:2; 1. Timoteos 2:1
 • İsa Mesih nankörlüğü eleştirir! Köyün birine girerken O’nu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, ‹‹İsa, Efendimiz, halimize acı!›› diye seslendiler. İsa onları görünce, ‹‹Gidin, kâhinlere görünün›› dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı’yı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsa’nın ayaklarına kapanıp O’na teşekkür etti. Bu adam Samiriyeli’ydi. İsa, ‹‹İyileşenler on kişi değil miydi?›› diye sordu. ‹‹Öbür dokuzu nerede? Tanrı’yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?›› Luka 17:12-18; 1. Korintliler 10:10; Koloseliler 3:2.15; Efesliler 5:4.20; Koloseliler 2:7; 3:15.17; 1Thess 5:18; İbraniler 12:28
 • Mesih’in esenliği sizde hüküm sürsün! Mesih’in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun! Koloseliler 3:15

İnsanları pusuya düşürmek

 • İsa Mesih ve Vaftizci Yahya bizi şiddete ve açgözlülüğe karşı uyarır! Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: ‹‹Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. Matta 20:25-26
 • Eski Ahit’te şöyle der: Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkârlara teslim olma. Şöyle diyebilirler: ‹‹Bizimle gel, Adam öldürmek için pusuya yatalım, Zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. Onları ölüler diyarı gibi diri diri, Ölüm çukuruna inenler gibi Bütünüyle yutalım. Bir sürü değerli mal ele geçirir, Evlerimizi ganimetle doldururuz. Gel, sen de bize katıl, Tek bir kesemiz olacak.›› Oğlum, böyleleriyle gitme, Onların tuttuğu yoldan uzak dur. Çünkü ayakları kötülüğe koşar, Çekinmeden kan dökerler. Kuşların gözü önünde ağ sermek boşunadır. Başkasına pusu kuran kendi kurduğu pusuya düşer. Yalnız kendi canıdır tuzağa düşürdüğü. Haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir. Bu düşkünlük onları canlarından eder. Süleyman’ın Özdeyişleri 1:10-19
 • Yasa’yı özüne uygun biçimde kullanan için Yasa’nın iyi olduğunu biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Yasa doğrular için değil, yasa tanımayanlarla asiler, tanrısızlarla günahkârlar, kutsallıktan yoksunlarla kutsala karşı saygısız olanlar, anne ya da babasını öldürenler, katiller, fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant içenler ve sağlam öğretiye karşıt olan başka ne varsa onlar için konmuştur. Timoteos 1:8-10

Neden Tanrı'nın emirlerine itaat etmeliyiz? – Çünkü Allah'ı sevdiğimizi gösterir.

„Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.“ Yuhanna 14:21

„Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yuhanna 14:15

Und „Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O’nun buyruklaHakimler da ağır değildir. 1. Yuhanna 5:3

Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir. 1.Yuhanna 3:4

100% günahsız olur mu?

Başta söylemem gerekse bile, sen ve başka hiç kimse Tanrı’nın isteğini %100 yapmayı başaramaz. Daima caiz ve lâzım olanı yapıp, haramlardan sakınan yoktur 🙂 – Biri hariç! – Kim o? …

Peygamber ve kurtarıcı İsa Mesih neyin helal ve neyin yasak olduğu hakkında gerçekte ne söyledi? Tanrı’ya o kadar yakındı ki, Tanrı’nın ne istediğini tam olarak biliyordu. Sadece Tanrı’nın tam olarak ne istediğini bilmekle kalmadı. Ayrıca istisnasız her zaman Tanrı’nın iradesini yaptı. Evet, O! Yalanlarla dolu bir dünyada, yanlış bir şey yapma riski olmadan ondan öğrenebiliriz.

Tanrı için en önemli olan şey, tüm emirlerin en büyüğüdür!

  1. Emirlerin en büyüğüne itaat edin! İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.› İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.›› Matta 22:37-40; Markos 12:28-31; Luka 10:25-28; Matta 19:19; Romalılar 12:9-10; 13:9; 1 Korintliler 14:1; Galatyalılar 5:14; Efesliler 3:17; Yakup 1:12; 2:8
  2. Her şeyi kapsayan Altın Kurala göre hareket edin! Matta 7:12: ‹‹İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur.›› Lulu 6:31
  3. Emirleri tutun! Mattah 19:17-19: O’nun buyruklarını yerine getir.: ‹‹ Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin› ve ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› Luka 18:18-20; Efesliler 5:17; Yakup 2:11
  4. Kendinize ve başkalarına gerçeği, merhameti ve inancı teşvik edin! Matta 23:23: ‹‹ Kutsal Yasa’nın daha önemli konularını -adaleti, merhameti, sadakati- ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi.›› Matta 9:13; Luka 6:36; 10:37; 1 Korintliler 5:8; 2 Timoteos 2:24; 1 Petrus 3:8; Efesliler 4:15
  5. Tüm Kutsal Kitap öğretilerinin amacı sevgi, iyi bir vicdan ve gerçek bir inançtır! 1 Timothy 1:5: ‹‹Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır.››

   10 Emir

   Mısır’dan Çıkış 20:1-17 ve Yasa’nın Tekrarı 5:6-21

   1. Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim. Benden başka tanrın olmayacak.
   2. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.
   3. Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.
   4. Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.
   5. Annene babana saygı göstereceksin. Öyle ki, Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.
   6. Adam öldürmeyeceksin.
   7. Zina etmeyeceksin.
   8. Çalmayacaksın.
   9. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
   10. Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

    

   Zina. Zinadan ne zaman söz edilir?

   İsa Mesih, içimizde cinsel açıdan şehvetli düşüncelerin ortaya çıkabileceğini, ancak bunlara karşı açıkça savaşmamız gerektiğini söylüyor. Birini arzuladığımız anda, o arzuya evet deriz. Evlilik dışı cinsel arzuya hayır demeliyiz: Zina etmeyeceksin› dendiğini duydunuz. Ama Ben Size DIYORUM Ki, Bir Kadına Şehvetle Her Adam, noisen O Kadınla Zina Etmiş Olur. Sağ Gözün Günah Işlemene Neden Olursa, Onu Çıkar at. Eğer sağ elin günahına neden olmaz, onu kes. Matta 5:27-30

   Zina. Yakın akrabalarıyla evlenme izin var mı?

   İsa Mesih bu konuda hiçbir şey söylemez, ancak İsa’nın yetki verdiği kitaplarda, Eski Ahit şöyle der: ‹‹ Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına yaklaşmayacaksın, çünkü o senin yengendir.›› Levililer 18:14.

   Aynısı üvey veya üvey kız kardeş, torun, gelin, baldız vb. gibi tüm yakın akrabalar için de geçerlidir:
   ‹‹ ‹Hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak. RAB benim. Annenle cinsel ilişkide bulunarak babanın namusuna dokunmayacaksın. O senin annendir. Onunla ilişki kurmayacaksın. Babanın karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Babanın namusudur o. Annenden ya da babandan olan, ister seninle aynı evde doğmuş olsun, ister olmasın üvey kızkardeşlerinden biriyle cinsel ilişki kurmayacaksın. Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların namusu senin namusundur. Babanın evlendiği kadından doğan kızla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babandan olmadır, senin kızkardeşin sayılır. Halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babanın yakın akrabasıdır. Teyzenle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o annenin yakın akrabasıdır. Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına yaklaşmayacaksın, çünkü o senin yengendir. Gelininle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü oğlunun karısıdır. Onunla ilişki kurmayacaksın. Kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o kardeşinin namusudur. Bir kadının hem kendisiyle, hem kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kadının kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onlar kadının yakın akrabasıdır. Onlara yaklaşmak alçaklıktır. Karın yaşadığı sürece onun kızkardeşini kuma olarak almayacak ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın.‹‹ ‹Âdet gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın. Komşunun karısıyla cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin.›› Levililer 18:6-20

   Cinsellik: Mesih'in Şeriyatı "Pornografi" hakkında

   İnternette, gazetelerde, televizyonda, cep telefonlarında pornografi…
   !- İsa, pornografiyi şu sözlerle açıkça yasaklamaktadır: ‹‹‹Zina etmeyeceksin› dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.›› Matta 5:27-30
   !- İnsan, başlangıçtan itibaren Allah tarafından erkek ve dişi olarak cinsel bir varlık olarak yaratılmıştır. Cinsellik ne kirli ne de kötü bir şey. Ancak güzellik ve karşılıklı çekim tehlikeleri de beraberinde getirir. Adem ve Havva Cennette günah işlediklerinden beri zihinleri, duyguları ve bedenleri etkilenmiştir. Buna cinsellik de dahildir. Çoğu zaman yanlış sinyaller alırız ve Tanrı’yı ​​memnun etmeyen bir şeye davet ediliriz, günah. Günah bizi Tanrı’dan ayırır ve O’nun bizi yargılaması gerektiği anlamına gelir. Pornografi de insanın güzel yaratılışını gösterse de, çıplaklık evliliğe mahsustur. Pornografik içeriğe baktığımızda bizi değiştiriyor. Beynimizin kimyası değişir, kumar ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi bağımlı hale geliriz. Bu bağımlılıklar, yaşamlarımız için Tanrı’nın iradesine aykırıdır. Diyor ki: ‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım.›› 1 Korintliler 6:12. İyi düşünmeyi ve iyi davranmayı, ilişkileri iyi şekillendirmeyi, hayal kırıklıklarına tahammül etmeyi ve dürtülerle başa çıkmayı öğrenmeniz iyi olur.
   !- Porno endüstrisinde, insanlar bu içerik için çoğu zaman suistimal edilmekte, köleleştirilmekte ve kişilikleri yok edilmektedir. Pornografi izleyerek bu kötülükleri destekliyorsunuz. Tanrı bunu hiç istemez.

   Eşcinsellik

   !- Allah insanı erkek ve dişi olarak yaratmıştır ve ömür boyu sürecek bir evlilikte Allah’ın istediği cinselliği sadece onlar yaşar! İsa Mesih konuşuyor: ‹‹Yaradan başlangıçtan ‹İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı› ve şöyle dedi: ‹Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.› Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.››…. Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur.›› Matta 19:5-6.9; Markos 10:2-12; Luka 16:18; Yuhanna 4:17; Efesliler 5:3.
   Yani, Tanrı’nın gözünde eşcinsel duygular, tıpkı evlilik dışı heteroseksüel arzuların O’nun yaratma iradesine uygun olmadığı gibi, işlevsiz bir arzunun parçasıdır. Eğer böyle hissediyorsak, bu arzuya teslim olmamalıyız.

   !- Burada İsa Mesih’in karşı cinsten veya aynı cinsten bir partnere bakmanın zaten günah olduğuna dair emri tekrar geçerlidir: Şu denildiğini duydunuz: Zina etmeyeceksin› dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Matta 5:27-30

   !- Eşcinsel uygulamalarla ilgili daha fazla İncil pasajını şu adreste bulabilirsiniz: Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir. Levililer 18:22; 20:13; Yaratılış 19:5; Hakimler 19:1-30; Markos 7:21f; 10:6-9; Romalılar 1:24-27; 1. Korintliler 6:9-11; 1. Timoteos 1:10; Judas 1:7-8; 2. Petrus 2:6ff

   Masum kadınları sadakatsizlikle suçlamak

   İsa Mesih çok net bir şekilde emrediyor: Yalan söylemeyeceksiniz!yalan yere tanıklık etmeyeceksin, … Matta 19:18; Markos 10:19; Luka 18:20; Romalılar 13:9; Koloseliler 3:9; Yakup 4:11

   Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı’ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. Yuhanna 3:21

   Kocasına itaat etmeyen kadın

   Boşanma bir seçenek değildir: ‹ ‹Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin› denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.›› Matta 5:31-32

   Boşanma meydana gelirse, kişinin bekar kalması gerektiği anlamına gelir: Evlilereyse şunu buyuruyorum, daha doğrusu Rab buyuruyor: Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa evlenmesin, ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Korintliler 7:10-11

   Kadınlar kocalarına boyun eğmelidirler, ama tam tersi de erkekler karılarını sever: Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Efesliler 5:24-25; Titus 2:5

   Eşlere vurmak asla bir seçenek değildir çünkü şöyle der: Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı’nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın. Petrus 3:7

   Erkeklerde ve kadınlarda görünüm, takı ve giysiler

   Erkekler yüzük takabilir mi?

   • İsa Mesih, günahlarından tövbe ettikten sonra oğluna yüzüğü bile takan örnek bir babadan söz eder: Babası ise kölelerine, ‹Çabuk, en iyi kaftanı getirip ona giydirin!› dedi. ‹Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin! Luka 15:22

   Erkekler kadın gibi giyinebilir mi veya bir kadın erkek gibi giyinebilir mi?

   • İsa Mesih, Eski Ahit’te aşağıdaki sözleri kaydetmiştir. İsa’nın kendisi doğmadan çok önce, o zaten gökteki babasının yanındaydı ve İsrail için yasaları yürürlüğe koydu: Kadınlar erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrınız RAB bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir. Yasa’nın Tekra Hakimler 22:5
   • Neden Tanrı bunu iğrenç bulur? Çünkü insanları aldatıyor veya aldanıyor. Tüm yalanların babası olan Şeytan’a itaat etmemeliyiz:Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Yuhanna 8:44

   Sakalını tıraş edebilir misin?

   • Eski Ahit’te Yahudilerin bunu yapmaması gerektiği söylense de (Levililer 19:27; 21:5), İsa Mesih bize bunu yapmamızı emretmez. Bize, kültürümüzde adet olduğu üzere, dilediğimiz gibi sakalımızı tıraş etmek veya uzatmak için tam bir özgürlük veriyor: ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Korintliler 6:12. Sakalı tıraş etmesi herhangi bir bağımlılık olmadığı için bu bize kalmıştır.

   Saçını boyayabilir miyim?

   • İsa Mesih bize bunun için herhangi bir emir vermez. Diyor ki:‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Korintliler 6:12. Herhangi bir bağımlılık olmadığı için bu bize kalmıştır.

   Peruk takabilir miyim?

   • İsa Mesih bize bunun için herhangi bir emir vermez. Diyor ki:‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‹‹Bana her şey serbest›› diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Korintliler 6:12. Herhangi bir bağımlılık olmadığı için bu bize kalmıştır.

   Kadınlar ayak takısı (halhal) takabilir mi?

   • Tabii ki, bir gelin olarak, ayak takıları da dahil olmak üzere, mümkün olduğunca güzel giyinmek gelenekseldi: Erden kız takılarını, Gelin çeyizini unutabilir mi? Ama halkım sayısız günlerce unuttu beni. Yeremya 2:32. İsa ayak takılarını yasaklamaz.
   • Ama önce dış dekorasyonlarla değil, örnek iç değerlerle kendinizi ilginç hale getirin! Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla, Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde, iyi işlerle süslenmelerini isterim. Timoteos 2:9-10

   Kadınların söylediği şarkıları dinleyebilir misiniz?

   • Elbette insanların şarkı söylemelerine ve müzik dinlemelerine izin verilir. Buna kadınlar da dahildir. Şarkı söylemek, sevinç ve şükran ifadesidir ve her zaman Tanrı’nın bir övgüsü olmuştur: Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la dolun: Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla Baba Tanrı’ya şükredin; Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Efesliler 5:18; 1. Petrus 3:1-6
   • Tanrı’nın yardımıyla bunalmış olan insanlar her zaman ona şarkı söylediler: O’nu ezgilerle, ilahilerle övün, Bütün harikalarını anlatın! 1Chr 16:9
   • İsraillilerin tapınağında Tanrı’yı ​​öven kalıcı bir ilahiyatçı grubu bile vardı: Pers Kralı’nın ezgicilerle ilgili buyruğu vardı. Düzenli olarak her gün ücretlerini alacaklardı. Nehemya 11:23
   • Tapınaktaki bu şarkılar mezmurlarda kayıtlıdır. Örneğin: Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim, Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin. Mezmurlar 59:17
   • Eski Ahit’te Musa’nın kızkardeşi Miriam, Tanrı’nın övgüsünün büyük bir şarkıcısı olarak kabul edildi, bu yüzden onurlandırıldı: Miryam onlara şu ezgiyi söyledi: ‹‹Ezgiler sunun RAB’be, Çünkü yüceldikçe yüceldi, Atları, atlıları denize döktü.›› Mısır’dan Çıkış 15:21

   Bekar ve evli olmak

   • Bekar kalmak istiyorsanız, kısıtlama olmadan böyle yaşayabilirsiniz ve yaşamalısınız! Evlenme zorunluluğu yok! ‹‹Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin!›› Matta 19:12; 1. Korintliler 7:7-8.40
   • Tanrı’nın isteğine göre cinsel arzu ancak evlilikte yaşanabilir. Evlilik dışı zinadır ve Allah’ın iradesine aykırıdır: ‹‹ ‹Zina etmeyeceksin› dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Matta 5:27-30

   Küfür

   • Kimseye lanet etmemeliyiz, ancak herkese iyi olanı dile: Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Romalılar 12:14
   • Eğer lanetliysen, iyilik dile: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Luka 6:28; 1. Petrus 3:9

   Eğlence peşinde koşmak

   • Denge ve rahatlama insanlar için önemlidir. İsa Mesih’in yaptığı buydu: İsa onlara, ‹‹Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin›› dedi. Gelen giden öyle çoktu ki, yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Markos 6:31
   • İşi neredeyse tamamen unutan aşırı zevk, ciddi ve yanlıştır. Kendimizi ölümüne zevk almak yerine, Tanrı’yı ​​​​dinlemek ve O’nun iradesini yapmak için gayretli olmalıyız: Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. Luka 8:14; 2. Timoteos 3:4; 2. Petrus 2:13

   Küçük ya da beyaz yalanlar

   • Yalan yalandır. Şeytan yalanların babası: Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Yuhanna 8:44
   • Her zaman doğruyu söyleyen insanlar olarak, zarar verebilecek veya çok erken olacak her şeyi ortaya çıkarmamak için kesin açıklamalar yapmak zorunda değiliz. İsa Mesih genellikle kendisi hakkında her şeyi söylemedi. Kim olduğunu, nereden geldiğini çok net söylemedi. Kendinden sık sık bilmecelerle bahsederdi, öyle ki bir süre insanlar onun hakkında bilgisiz kaldılar: İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: ‹‹Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?›› Öğrencileri şu karşılığı verdiler: ‹‹Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.›› İsa onlara, ‹‹Siz ne dersiniz›› dedi, ‹‹Sizce ben kimim?›› Simun Petrus, ‹‹Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin›› yanıtını verdi. Matta 16:13-16

   Yalan yere yemin etmek

   • İsa Mesih bizi yalan yere yemin etmeye ve sövmeye karşı uyarır! ‹‹Yine atalarımıza, ‹Yalan yere ant içmeyeceksin, ama Rab’bin önünde içtiğin antları yerine getireceksin› dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin: Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı’nın tahtıdır; ne yer üzerine, çünkü orası O’nun ayak taburesidir; ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası Büyük Kral’ın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. ‹Evet›iniz evet, ‹hayır›ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır.›› Matta 5:33-37

   Verilen sözleri tutmamak

   • İsa Mesih ne yapacağımızı tam olarak söylememizi ve sözümüzden caymamamızı söylüyor! ‹Evet›iniz evet, ‹hayır›ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır.›› Matta 5:37
   • Tanrı gibi mükemmel olmalıyız ve bu, tıpkı O’nun sözünü tuttuğu gibi sözümüzü tutmayı da içerir: Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.›› Matta 5:48

   Tanrı hakkında yanlış şeyler öğretmek

   • İsa Mesih, Tanrı ve insanlar hakkında yanlış şeyler öğretmemizi yasaklıyor! Bu öğretilerin de geleceği olmadığını söylüyor: Bu sırada öğrencileri O’na gelip, ‹‹Biliyor musun?›› dediler, ‹‹Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler.›› İsa şu karşılığı verdi: ‹‹Göksel Babam’ın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları; onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse, ikisi de çukura düşer.›› Matta 15:12-14
   • Yanlış öğretileri yayanlar bunun hesabını vermek zorunda kalacaklar: Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Matta 12:36; 2. Petrus 2:10.13; 3:17; 1. Yuhanna 4:1; 2. Yuhanna 1:7; Vahiy 2:15.24

   Doğmamış çocukları kürtaj

   • Tanrı tüm dünyanın ve tüm insanların sahibidir. Bu yüzden onların canını almamalıyız. Bu aynı zamanda Tanrı’nın verdiği doğmamış yaşamı da içerir: Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Hezekiel 18:4
   • Tanrı insanı anne karnında yaratmıştır ve bu nedenle kimsenin bu canı almasına izin verilmez: Sizi kurtaran, Size rahimde biçim veren RAB diyor ki, ‹‹Her şeyi yaratan, Gökleri yalnız başına geren, Yeryüzünü tek başına seren, Sahte peygamberlerin belirtilerini boşa çıkaran, Falcılarla alay eden, Bilgeleri geri çeviren, Bilgilerini saçmalığa dönüştüren, Kulunun sözlerini yerine getiren, Ulaklarının peygamberlik sözlerini gerçekleştiren,… Yeşaya 44:24-28
   • emir öldürmeyi açıkça yasaklamaktadır: Adem’i öldüryeceksin. Mısır’dan Çıkış 20:13. İsa bu emri tekrarlıyor: Atalarımıza, ‹Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak› dendiğini duydunuz. Matta 5:21; 19:18

   Bıçak veya başka bir şeyle kendine zarar verme

   • İnsanlar genellikle kendilerini ve bedenlerini otomatik olarak severler. Birisi kendine zarar verdiğinde, bunun çeşitli nedenleri olabilir. İsa Mesih, şeytanı olan ve kendine zarar veren birini kurtarır. Bu yüzden bu durumda sizin için doğru adres İsa Mesih’tir! Seni tüm takıntılardan kurtarabilir: Gölün karşı yakasına, Gerasalılar’ın memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp O’nu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde, zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa’yı görünce koşup geldi, O’nun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, ‹‹Ey İsa, yüce Tanrı’nın Oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme!›› dedi. Çünkü İsa, ‹‹Ey kötü ruh, adamın içinden çık!›› demişti. Sonra İsa adama, ‹‹Adın ne?›› diye sordu. ‹‹Adım Tümen. Çünkü sayımız çok›› dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa’ya yalvarıp yakardı. Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa’ya, ‹‹Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim›› diye yalvardılar. İsa’nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa’nın yanına geldiklerinde, önceleri bir tümen cine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Mk 5:1-15

   Başkalarını yaralamak ve zarar vermek

   • İsa Mesih ve Vaftizci Yahya bizi şiddete ve açgözlülüğe karşı uyarır! Bazı askerler de, ‹‹Ya biz ne yapalım?›› diye sordular. O da, ‹‹Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın›› dedi, ‹‹Ücretinizle yetinin.›› Luka 3:14
   • Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: ‹‹Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. Matta 20:25-26
   • Eski Ahit’te şöyle der: Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkârlara teslim olma. Şöyle diyebilirler: ‹‹Bizimle gel, Adam öldürmek için pusuya yatalım, Zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. Onları ölüler diyarı gibi diri diri, Ölüm çukuruna inenler gibi Bütünüyle yutalım. Bir sürü değerli mal ele geçirir, Evlerimizi ganimetle doldururuz. Gel, sen de bize katıl, Tek bir kesemiz olacak.›› Oğlum, böyleleriyle gitme, Onların tuttuğu yoldan uzak dur. Çünkü ayakları kötülüğe koşar, Çekinmeden kan dökerler. Kuşların gözü önünde ağ sermek boşunadır. Başkasına pusu kuran kendi kurduğu pusuya düşer. Yalnız kendi canıdır tuzağa düşürdüğü. Haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir. Bu düşkünlük onları canlarından eder. Süleyman’ın Özdeyişleri 1:10-19
   • Yasa’yı özüne uygun biçimde kullanan için Yasa’nın iyi olduğunu biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Yasa doğrular için değil, yasa tanımayanlarla asiler, tanrısızlarla günahkârlar, kutsallıktan yoksunlarla kutsala karşı saygısız olanlar, anne ya da babasını öldürenler, katiller, fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant içenler ve sağlam öğretiye karşıt olan başka ne varsa onlar için konmuştur. Timoteos 1:8-10

   İntihar

   • İsa Mesih doğrudan intihar hakkında hiçbir şey söylemez. İlk 12 takipçisinden biri olan Judas Iscariot, İsa Mesih’e para için Yahudi liderlere ihanet etti. Onu öldürmek istediler. Judas bir hata yaptığını anlayınca kendini öldürdü: Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı. Matta 27:5 İsa onu önceden uyardı, ama Yahuda dinlemedi.
   • Bütün hayat Allah’a ait olduğu için, sonunu sadece O belirleyebilir. Bu aynı zamanda kendi hayatınız için de geçerlidir. Bu nedenle kendi canımızı almamalıyız. Ama Tanrı umutsuzluğu da görür ve sizi ondan kurtarabilir: Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan, günah işleyen candır. Hezekiel 18:4
   • emir öldürmeyi açıkça yasaklar: Du sollst nicht töten. Mısır’dan Çıkış 20,13. İsa bu emri tekrarlıyor: ‹‹Atalarımıza, ‹Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak› dendiğini duydunuz. Matta 5:21; 19:18. Bunun intiharı içerip içermediği daha olasıdır.

   Cinayet işlemek

   • Tüm yaşam Allah’a ait olduğu için, sonunu ancak O belirleyebilir: Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan, günah işleyen candır. Hezekiel 18:4
   • emir öldürmeyi açıkça yasaklar: Du sollst nicht töten. Mısır’dan Çıkış 20,13. İsa bu emri tekrarlıyor: ‹‹Atalarımıza, ‹Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak› dendiğini duydunuz. Matta 5:21; 19:18.
   • İsa Mesih bu cinayet yasağıyla çok daha ileri gider ve birine öfkelenmemeye veya küfürlü sözlerle onu reddetmemeye karşı uyarır: Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul’da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun. Matta 5:22-24

   Putperestlik

   • Zaten Eski Ahit’te putlara sahip olmak yasaktı: ‹‹Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim. ‹‹Benden başka tanrın olmayacak. ‹‹Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Mısır’dan Çıkış 20:2-6; Yasa’nın Tekra Hakimler 5:6-10
   • İsa Mesih bize Tanrı’dan başka kimseye hizmet etmememizi emreder! ‹‹Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.›› Matta 6:24; Luka 16:9-13; 1. Korintliler 6:9; Galatyalılar 5:20; Koloseliler 3:5; 1. Petrus 4:3; 1. Yuhanna 5:21; Vahiy 2:20; 22:15

   Burçlar

   • Eski Ahit’te zaten söylenmektedir: Çünkü kötülerin geleceği yok, Çırası sönecek onların. Süleyman’ın Özdeyişleri 24:20
   • ‹‹Tanrınız RAB’bin size vereceği ülkeye girdiğinizde, oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı[1], büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü RAB bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız RAB, bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. Tanrınız RAB’bin önünde yetkin olun.›› ‹‹Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız RAB buna izin vermiyor. Yasa’nın Tekrarı 18:9-14 
   • İsa Mesih, geleceğimiz için Tanrı’ya tamamen güvenmemizi ve sadece O’ndan istememizi emreder! ‹‹Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‹Ne yiyip ne içeceğiz?› diye canınız için, ‹Ne giyeceğiz?› diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı’nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar? ‹‹Öyleyse, ‹Ne yiyeceğiz?› ‹Ne içeceğiz?› ya da ‹Ne giyeceğiz?› diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.›› Matta 6:25-34

   Büyü

   • O zamanlar İsrail tarafından Kenan’da yaşayan putperest halklar, büyü yaptıkları için Tanrı tarafından kovuldu. Tanrı, İsrail’e ve tüm gerçek inananlara büyücülük gibi okült faaliyetlerde bulunmalarını yasakladı: Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü RAB bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız RAB, bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. Tanrınız RAB’bin önünde yetkin olun.›› ‹‹Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız RAB buna izin vermiyor.Yasa’nın Tekrarı 18:10-14
   • İsa Mesih’in ilk takipçileri öyle vaaz verdi ki, aynı zamanda takipçisi olanlar da sihirlerinden vazgeçtiler: Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam elli bin gümüş tuttuğunu gördüler. Elçilerin İşleri 19:19
   • Kıyamette, sihir yapan herkes, kaçışı olmayan cehenneme götürülecektir: Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.›› Vahiy 21:8

   Tanrı’yı hoşnut etmeyen bir şey yaptığımızda sonuç ne olur?

   • Tanrı sabırlıdır, ama günah işlediğimizde sonuçlarına katlanmalıyız. Adem ve Havva nasıldı? Cennetten atılmadan önce kaç kez günah işlediler? – Kesinlikle! Bir kere. Tanrı’nın daha sonraki zamanlarda insanın günahlarına karşı sabırlı olduğu doğrudur, ancak Tanrı tekrar tekrar onun doğruluğuna göre yargılar. Allah’a hesap sorulmayacak tek bir günah yoktur. Bu çok doğru! Tanrı  gazabı tüm kötülüklerin üzerinedir. Onun adaleti başka hiçbir şeye izin vermez. Adem ve Havva’yı cennetten kovdu; eski dünyayı küresel bir selde batırdı; Sodom ve Gomorra’yı gökten gelen ateşle yargıladı; Mısır’ı putperestlik için 10 korkunç belayla yargıladı; kendisine sadık olmadıkları için İsrail’i sürgüne gönderdi; İsrail topraklarını, Kudüs’ü ve tapınağı yok etti ve Yahudiler İsa Mesih’i reddettiği için Yahudileri dünyaya dağıttı; Ananias ve karısı Sapphira’yı yalan söyledikleri için cezalandırdı; gelecekte korkunç hükümler getirecektir. Küçük ya da büyük günahlarımız bile bizi doğrudan sonsuz cehenneme götüren yargıya götürür. Bu şok edici! Tanrı’nın adalet duygusu, her günahın bir sonucu olmasını gerektirir. Ama bir çıkış yolu var!

   Yanlış bir şey yaptığımızda Tanrı'nın teklifi nedir?

   • Tanrı’nın tüm günahlar üzerindeki gazabının üzerimizde olması gerekmez. Adem ve Havva gibi günah işlediğimizde Allah’tan kaçmamalıyız, doğruca O’na koşup günahımızı kabul edip itiraf etmeliyiz: Evet ya Rabbi, haram olanı yaptım, emredilmeyeni de yaptım. Günah işledim. Ama Tanrı, bizzat sevgi olduğu için seninle barışmak istiyor. Günahı cezalandırmanın ve senin kurtarmanın bir yolunu buldu:

    ‹‹Çünku biricik o kadar çok sevdi ki, Oğlu’nu verdi. Öyle ki O’na iman edenlerin hepsinin mahvolmasın, yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu’nu yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü çünkü Tanrı’nın oğlu’nun adına iman etmemiştir. Yuhanna 3:16-18 ve

    İman yoluyla, lutufla kurtuldunuz. Bu başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin övülmez. Efesliler 2:8-9

    Yani bu, dua ederek günahlarımızı Tanrı’ya itiraf etmek ve İsa Mesih aracılığıyla bağışlanma armağanını kabul etmekle ilgilidir. Suçumuz için çarmıha gerildi ve Tanrı’nın bu cezanın değişimini kabul ettiğinin bir teyidi olarak tekrar dirildi.

   Kendimizi günaha düşmekten nasıl koruyabiliriz?

   • Cennetteki Babamız mükemmel olduğu için biz de mükemmel olmalıyız (Matta 5:38). Amaç bu. Bununla birlikte, şu anda, genellikle mükemmel değiliz ve yasak bir şey yaptığımız, günaha düştüğümüz veya iyi bir şey yapmadığımız tekrar tekrar olur. Bu olduğunda, yukarıda açıklandığı gibi, herhangi bir zamanda Tanrı’ya geri dönmeli, günahımızı kabul etmeli ve buna inanmalı ve İsa Mesih’i bizim için çarmıhta kurban olarak verdiği için Tanrı’ya şükretmeliyiz. Tıpkı Tanrı’nın İbrahim’in oğlu İshak’ı öldürülmesin diye ona güçlü bir kurban sağladığı gibi bir kurban. Tanrı bu.

    İnanç içinde büyümeli ve olduğumuz gibi kalmamalıyız. Eğer izin verirsek, Tanrı bizi giderek daha çok kendi suretine dönüştürür.

   • İsa Mesih’in tüm emirlerinin listesini buradan indirebilirsiniz. >>>